Shutterstock
Venus og Jupiter på linje

Hvor ofte står planetene på linje?

Nå og da kan man se to planeter nær ved hverandre på himmelen. Men kan alle de åtte planetene også komme til å stå på linje?

Solsystemetsåtte planeter går i baner rundt Solen med ulike omløpstider som spenner fra Merkur, 88 dager, til Neptun, 165 år.

Venter man lenge nok, vil planetene en dag komme til å befinne seg i omtrent det samme området av himmelen sett fra Solen. Men de vil aldri kunne stå helt nøyaktig på linje fordi de ikke beveger seg rundt Solen i nøyaktig samme plan.

Fem planeter på rekke er en sjelden begivenhet

Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn er synlige med det blotte øye. Sett fra jorden var de sammen med solen og månen alle innen en vinkel av 16 grader 5. februar 1962 samtidig med en total solformørkelse.

Når to eller flere planeter er synlige på det samme begrensede område av himmelen, kaller astronomene det en konjunksjon.

Et par ganger hvert århundre samles de fem klareste planetene på himmelen. Det skjedde 5. mai 2000, og neste gang blir 8. september 2040.

Saturn og Jupiter er i konjunksjon i 2020

Vi må imidlertid ikke vente helt så lenge på en konjunksjon. 21. desember 2020 vil Jupiter passerer 0,1 grad under Saturn, og derfor vil de to gassplanetene, fra jordens perspektiv, stå på rett linje – og nærmest røre hverandre.

Jupiter og Saturn er i konjunksjon om lag hvert 20 år. Det er derfor ikke et fenomen du kan oppleve ofte – og konjunksjonen i 2020 er faktisk enda mer sjelden.

Det er nemlig første gang på 400 år at de to planetene er så tett på hverandre.

Alle planeter er nesten på rekke i år 2854

De to ytterste planetene, Uranus og Neptun, som vi bare kan se i teleskop, møtes bare med cirka 172 års mellomrom, og det forekommer selvsagt enda sjeldnere at de øvrige planetene kan ses på det samme himmelutsnittet.

Derfor må vi helt frem til år 2854 før alle de åtte planetene kommer i nærheten av å stå på linje.