Solsystemet: Gravitasjonen rår

Visste du at solsystemet er 4,6 milliarder år gammelt? Og at det bare er ett av millioner av solsystemer? Les flere fakta om solsystemet her.

solar system_solar system theme

Solsystemet

Solsystemet vårt består av Solen, de åtte planetene som kretser rundt den, og tusenvis av måner, dvergplaneter, asteroider og kometer.

Solsystemet ble dannet for 4,6 milliarder år siden. På dette tidspunktet ble Solen født som ny stjerne i universet, og rundt den nyfødte Solen roterte en skive av gass og støv. Materialet i skyen trakk seg sammen i større og større klumper, og ble til de åtte planetene i solsystemet.

To typer planeter i solsystemet

Planetene i solsystemet deles opp i de indre planetene Merkur, Venus, Jorden og Mars, og de ytre planetene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. De indre planetene består av stein som Jorden, mens de ytre planetene består av gass uten fast overflate.

Asteroider deler solsystemet i to

Mellom de indre og de ytre planetene ligger asteroidebeltet, som er et belte av asteroider som kretser rundt Solen. Asteroider er steindeler som kan ha alle mulige former og størrelser fra et sandkorn og opp til dvergplanetstørrelse.

Kometer samler seg i Kuiperbeltet

Rundt solsystemet finnes et belte av kometer som er klumper av støv og is, som ble til overs da planetene ble dannet. Det kalles Kuiperbeltet. Innimellom blir en komet kastet inn i det indre solsystemet, og når den kommer nær Solen, begynner den å smelte. Derfor får kometen en hale som vi kan se fra Jorden.

Gravitasjonen rår i solsystemet

Det er gravitasjonen som styrer alle bevegelsene i solsystemet. Solen er mye større enn alle planetene til sammen, og Solens gravitasjon holder planetene fast i bane rundt den. På samme måte holder Jordens gravitasjon Månen fast i sin bane rundt Jorden.

Ett av millioner solsystemer

Det finnes mange andre solsystemer enn vårt i universet. I 1995 oppdaget astronomer den første planeten som kretset rundt en annen stjerne enn Solen. Siden har man funnet mer enn tusen eksoplaneter, og astronomene mener det finnes enda mange flere der ute.