Solstormer får hele solsystemet til å gløde

Sola sender hele tiden ut elektrisk ladede partikler, som i møtet med molekyler i planetenes atmosfære skaper et spektakulært lysshow: polarlys.

Stjernen vår spyr ut en strøm av ladede partikler mot planetene i solsystemet.

© SOLAR DYNAMICS OBSERVATORY, NASA.

Sola avgir hele tiden en strøm av tynn gass: solvinden. Når sola er spesielt aktiv, sendes gassen ut i enorme bobler, såkalte koronamasseutbrudd, eller i solstormer, kraftige eksplosjoner i den øvre atmosfæren.

Gassen inneholder elektrisk ladede partikler som hydrogenkjerner og elektroner som beveger seg ut gjennom solsystemetmed overlydshastighet.

Jorda

Energirike partikler tenner nordlys.

© BEN PIPE PHOTOGRAPHY/SPL

Jordas magnetfelt leder partikler fra sola til polene.

Partiklene treffer molekyler i lufta og gir dem mer energi. Derfor lyser de som nordlys eller sørlys.

Når sola sender ut mange partikler, er lyset ekstra kraftig og strekker seg lenger vekk fra polene.

Jupiter

Vulkansk måne forsterker nordlys.

© NASA, ESA, AND J. NICHOLS (UNIVERSITY OF LEICESTER)

Polarlyset på Jupiter er påvirket av vulkansk aktivitet på planetens måne Io.

Partikler fra utbrudd blir fanget av planetens magnetfelt og reagerer med molekyler i atmosfæren.

Jupiter har solsystemets kraftigste nordlys, som oppstår på en helt spesiell måte

Mars

Polarlys sprer seg ut over planeten.

© NASA/GSFC/UNIV. OF COLORADO

På naboplaneten vår oppstår ikke polarlys bare ved polene – Mars har ikke noe sterkt magnetfelt som kan styre partiklene.

I stedet sprer solpartiklene seg ut i atmosfæren. I prinsippet kan lyset dekke hele planetens atmosfære.

Uranus

Helning forskyver lysflekker.

På solsystemets tredje største planet oppstår polarlyset langt fra den geografiske nord- og sørpolen.

Det skyldes at magnetfeltet til Uranus heller 59 grader i forhold til rotasjonsaksen.

Det skyldes trolig en kollisjon med en annen planet.

###

Saturn

Polene gløder i flere dager.

© NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/ STSCI/ESA/NASA

Magnetfeltet på ringplaneten Saturn leder solpartiklene til polene, der det oppstår et sirkelformet polarlys.

Når sola er spesielt aktiv, kan polarlyset vare i flere dager – på jorda varer det sterke lysshowet som regel noen minutter.

© NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/ STSCI/ESA/NASA

Romsonden Cassini har filmet polarlys over den karakteristiske sekskantede skyen på Saturns nordpol.

Forskerne oppdaget at polarlyset også blir skapt i flekker innenfor sirkelen, tettere omkring polen.

Lyset kan skyldes en magnetisk forbindelse mellom Saturn og planetens måner.