Varer solformørkelsene alltid like lenge?

Månens og Jordens baner er ovale. Har det betydning for solformørkelsenes varighet? Varer de alltid like lenge?

Solar eclipse

En total solformørkelse er noe av det mest fascinerende man kan oppleve. Idet Månen glir inn foran Solen og dekker den helt, blir himmelen mørk, og stjernene titter frem. Dessverre varer en total solformørkelse bare ganske kort. De lengste varer nemlig i syv minutter og 31 sekunder, mens de aller fleste er over etter et par minutter.

Årsaken til at totale solformørkelser har ulik varighet, er at både Jorden og Månen har avlange eller elliptiske baner. Det gjelder særlig Månen som har en avstand til oss som svinger fra 363 000 kilometer på det nærmeste (perigeum) til 406 000 kilometer på det fjerneste punktet (apogeum).

Det betyr at måneskiven sett fra Jorden, er 12 prosent større i perigeum enn i apogeum. Jordens bane er også litt avlang, men det er bare 3,4 prosents forskjell mellom den lengste og den korteste avstanden til Solen.

Baily's beads

I juli er Jorden lengst unna Solen, og det betyr at i juli er solskiven minst, sett fra Jorden. Hvis det inntreffer en total solformørkelse på et tidspunkt i juli når Månen er på sitt nærmeste til Jorden, og følgelig er stor å se på, vil vi få en langvarig solformørkelse.

Det var nettopp det som skjedde 22. juli 2009 da det forekom en total solformørkelse som var synlig fra blant annet Kina. Noen steder kom varigheten opp i seks minutter og 39 sekunder, noe som gjorde denne formørkelsen til den lengste i det 21. århundret. Så langvarige solformørkelser er faktisk svært sjeldne, og det er da også først i 2150 at verden igjen vil oppleve en solformørkelse som varer i mer enn syv minutter.

Det er bare når Månen står forholdvis nær perigeum og derfor fortoner seg ekstra stor, at vi får totale solformørkelser. Det mest vanlige er at Månen er for langt unna Jorden til helt å kunne dekke solskiven. Da får vi i stedet en såkalt ringformet solformørkelse der Solen viser seg som en lysende ring rundt Månen. Cirka 60 prosent av alle solformørkelser er ringformede. Men varigheten av den totale eller ringformede formørkelsen utgjør likevel bare en brøkdel av den tiden hele solformørkelsen varer.

Diamond ring effect

Månen bruker nemlig cirka to–tre timer på å passere solskiven, og størstedelen av denne tiden vil solformørkelsen være delvis, eller partiell, som det også heter. Når Månen er nær Jorden, flytter den seg naturligvis også raskere forbi og dekker derfor Solen i en kortere tid.

Imidlertid er det ganske komplisert å regne ut nøyaktig hvor lenge en solformørkelse vil vare. Da må man ta hensyn til både Solens og Månens tilsyne-latende størrelse på himmelen og hvilken hastighet Solen og Månen har når de passerer hverandre på himmelen.