Hvorfor er venuspassasjene så sjeldne?

Jeg har hørt at venuspassasjer får man se bare to ganger på hundre år. Er det riktig?

venus and the sun

venuspassasje

Det kalles en venuspassasje når Venus passerer foran Solen og er å se som en svart kule mot den glitrende solskiven.

Venuspassasjene kommer alltid to ganger med åtte års mellomrom, men så inntreffer de neste to først etter 105,5 år eller 121,5 år. Og slik gjentar det seg. Fenomenet er så sjeldent fordi det har sammenheng med de to planetenes baner rundt Solen.

Jorden og Venus holder ikke samme hastighet i banene rundt Solen, derfor innhenter de hverandre med jevne mellomrom og blir stående på linje med Venus mellom Jorden og Solen.

Fordi de to planetbanene har ulik helling i forhold til hverandre, vil Venus som regel befinne seg enten litt over eller litt under Solen sett fra Jorden. Men enkelte ganger klarer Solen, Venus og Jorden å plassere seg så nøyaktig på linje at Venus kommer inn foran Solen sett fra Jorden.

Dermed utløser Venus en solformørkelse, men fordi Venus er både nokså liten og ligger 43 millioner kilometer fra Jorden, formørker den bare cirka tre prosent av soloverflaten.

Neste venuspassasje kan man oppleve enten 5. eller 6. juni i år, avhengig av hvor i verden man befinner seg. For majoriteten av oss vil det bli absolutt siste sjanse til å ta del i det sjeldne fenomenet.

Venus, Solen og Jorden står sjelden på én linje

Venuspassasjer inntreffer når Venus står på rett linje med Solen og Jorden. Det skjer bare to ganger hvert århundre. For selv om de to planetene ofte passerer hverandre, sørger avvikende helling på banene for at Venus som regel passerer over eller under Solen sett fra Jorden.