Shutterstock
Solformørkelse på himmelen

Solformørkelse 2023 – Hva er det og når oppstår den neste?

En solformørkelse oppstår når månen plasserer seg mellom jorden og solen. Men hva er det egentlig som foregår under en solformørkelse? Og når oppstår den neste?

Solformørkelse 2023

 1. april 2024 vil en total solformørkelse kaste sin skygge over jorden.

Sakte vil månen gli inn foran solen, og på et øyeblikk vil et av solsystemets mest spektakulære fenomener skru ned dagslyset.

Men hva er det egentlig som skjer under solformørkelse? Og hva er forskjellen på de ulike solformørkelsene? Få svaret her.

Hva er solformørkelse?

En solformørkelse oppstår når månen plasserer seg nøyaktig mellom jorden og solen. Når en solformørkelse er total, dekker månen hele solskiven, slik at sollyset blokkeres helt.

At månen dekker nøyaktig for solen, er en kosmisk tilfeldighet: Solens diameter er 400 ganger større enn månen, men avstanden er også 400 ganger større.

Så sett fra jorden har månen og solen omtrent samme størrelse. Hadde månen vært mindre, ville en total solformørkelse aldri kunnet oppstå.

Månen beveger seg som kjent én rundt jorden hver måned.

Grunnen til at det ikke er solformørkelse hver måned, er at månens bane heller litt i forhold til jordens bane rundt solen.

Derfor er det bare under helt spesielle omstendigheter at en solformørkelse oppstår.

Total solformørkelse

Det er akkurat når månen plasserer seg mellom jorden og solen at solformørkelse oppstår.

© Shutterstock

Ulike typer solformørkelser

Det finnes i alt fire ulike typer solformørkelser:

 • Total solformørkelse
 • Ringformet solformørkelse
 • Delvis solformørkelse
 • Hybrid solformørkelse

Lær mer om dem under.

Total solformørkelse

Den totale solformørkelsen oppstår som sagt når månen langsomt glir inn foran solen og til slutt fullt og helt blokkerer for solskiven og solens stråler. Ved en total solformørkelse skrus sollyset helt av i noen minutter.

Deretter kommer mer og mer av solskiven gradvis til syne igjen, og dagslyset vender tilbake.

På grunn av jordens rotasjon vil formørkelsen bare vare i ganske kort tid på det enkelte stedet.

En total solformørkelse kan oppleves ett eller annet sted på jorden med noen års mellomrom, men på et spesifikt sted er fenomenet ekstremt sjeldent – i gjennomsnitt inntreffer det bare med om lag 400 års mellomrom.

Plassering av månen, solen og jorden ved total solformørkelse

En total solformørkelse oppstår når månen beveger seg inn foran solen og jorden og kaster den mørkeste delen av skyggen sin – umbraen – på jorden.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ringformet solformørkelse

Hvis månen er plassert akkurat foran solen, men også er langt unna i banen sin omkring jorden, oppstår det en ringformet solformørkelse.

En ringformet solformørkelse minner om en total solformørkelse, men den har en veldig tydelig ring av sollys omkring månen – derav navnet. Sollyset blir derfor ikke skrudd helt av.

Plassering av månen, solen og jorden ved en ringformet solformørkelse

Den ringformede solformørkelsen oppstår når månen beveger seg inn foran solen og jorden, men bare dekker solskivens sentrum.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Delvis solformørkelse

Ved en delvis solformørkelse dekker ikke månen hele solskiven, og denne typen solformørkelse finner sted noe oftere.

En delvis solformørkelse oppstår ofte utenfor de områdene der den totale solformørkelsen eller den ringformede solformørkelsen kan sees.

Den kan imidlertid også oppstå uten at andre formørkelser er involvert.

Plassering av månen, solen og jorden ved en delvis solformørkelse

En delvis solformørkelse oppstår når månen beveger seg inn foran solen og jorden, men ikke i en rett linje.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Hybrid solformørkelse

Hvis en total solformørkelse begynner eller ender med en ringformet solformørkelse, kaller man det en hybrid solformørkelse.

Denne typen er ganske sjelden, og kan først ses igjen 14. november 2031. Det krever imidlertid en tur til USA eller det nordlige eller vestlige Sør-Amerika.

Hvor lenge varer en solformørkelse?

I teorien kan en solformørkelse betraktet fra jorden vare opptil sju minutter og 32 sekunder.

Men den neste solformørkelsen på mer enn sju minutter finner først sted i år 2150 – ute over Stillehavet.

Solformørkelse over tid

Det er som regel bare i noen få minutter en total solformørkelse vil kunne oppleves på jorden.

© Shutterstock

I et hurtiggående fly kan man strekke opplevelsen ved å bevege seg med skyggen over kloden.

I sommer 1973 jaktet en prototype av overlydsflyet Concorde på en solformørkelse 17.000 meter over Afrika med 2100 km/t, og strakte på den måten opplevelsen til 74 minutter.

Video: Se en solformørkelse reise gjennom USA

Videoen viser den totale solformørkelsen i 2017.

Når kommer den neste totale solformørkelsen?

Månens og jordens faste baner og konstante omløpstider gjør det mulig fôr astronomer å forutsi framtidige solformørkelser med stor presisjon.

Og den neste totale solformørkelsen kan ses i flere land på den nordlige halvkule, inkludert USA og Canada, 8. april 2024.

Den forrige totale solformørkelsen i Europa var 20. mars 2015, og den neste vil først være 12. august 2026, da månen vil blokkere solen – denne gangen i et smalt belte fra Spania til Grønland.

En total solformørkelse vil ikke finne sted i Skandinavia igjen før år 2126.

Og neste gang en total solformørkelse kan oppleves i Norge, er først den 11. mai 2097.

Se når de ulike formørkelsene oppstår neste gang i oversikten nedenfor.

Oversikt over kommende solformørkelser

I denne oversikten kan du se når den neste solformørkelsen oppstår.

Total solformørkelse

 • Den 20. april 2023
 • Den 8. april 2024
 • Den 12. august 2026
 • Den 2. august 2027

Ringformet solformørkelse

 • Den 14. oktober 2023
 • Den 2. oktober 2024
 • Den 17. februar 2026
 • Den 6. februar 2027

Delvis solformørkelse

 • Den 29. mars 2025 - Solformørkelsen er synlig i Norge
 • Den 21. september 2025
 • Den 14. januar 2029

Hybrid solformørkelse

 • Den 20. april 2023

Det er ikke bare solen som kan gå i svart. Les mer om måneformørkelse.