Solen: solsystemets hjerte

Visste du at Solen er like gammel som solsystemet? Nemlig 4,6 milliarder år. Les flere fakta om Solen her.

Solen i vårt solsystem

Solen

Solen er en helt vanlig stjerne i universet, men i solsystemetvårt er den det glødende sentrum, og den leverer all energi til livet på Jorden.

Solen er 4,6 milliarder år gammel, like gammel som solsystemet selv. Den ble dannet av en sky av støv og gass som trakk seg sammen, og materialet som ble til overs, ble til planetene.

Solen består av gass og har ingen fast overflate. Innerst i Solen finnes kjernen der Solen produserer sin energi. Temperaturen i Solens kjerne er på rundt 15 millioner grader. Solens temperatur på overflaten er rundt 6000 grader.

Solen er en helt vanlig stjerne

Solen er en helt vanlig stjerne, og det finnes milliarder av stjerner som Solen iuniverset. All energien som livet på Jorden trenger, kommer fra Solen. Det er sollyset som får plantene til å vokse, og som sørger for at det er varmt nok til at vann kan være flytende slik at vi kan drikke det.

Solutbrudd er dødelig for astronauter og satellitter

På Solens overflate ser man innimellom det man kaller solutbrudd. Solutbrudd er voldsomme utskytinger av materiale og stråling fra Solen, og de største solutbruddene kan påvirke de elektriske systemene på satellitter og romsonder, og de er svært farlige for astronauter i rommet. Jordens atmosfære beskytter oss heldigvis mot solutbruddene når vi er på jordoverflaten.

Forskere vil lage energi slik Solen gjør

Solen lager lys og varme ved å smelte sammen hydrogenatomer til heliumatomer. Det heter fusjon. Mange forskere arbeider på at lage fusjonsenergi på Jorden fordi det vil gi menneskeheten stort sett ubegrenset energi. Men det skal svært høye temperaturer til, og det har ikke lykkes til nå.

Når Solen brenner ut

En dag vil Solen ha omdannet alt hydrogenet den inneholder til helium. På det tidspunktet vil Solen svulme opp og bli så stor at overflaten når ut til der Jorden i dag er. Deretter vil Solen falle sammen og til sist slutte å lyse. Da kan det ikke lenger leve noe på Jorden. Heldigvis skjer det først om 5,5 milliarder år.

Les mer om solsystemet.