NASA

Solen ble født som tvilling

Et forskerteam har konkludert med at solen har en tvilling som holder til i vårt astronomiske nabolag. Og den tvillingen kan ha drept dinosaurene.

Da solenble dannet for 4,6 milliarder år siden, var den ikke alene. Den hadde en tvilling som var mindre, og som med årene har fløyet fra redet.

Det er konklusjonen fra et forskningsprosjekt som har studert stjernedannelser.

Og hvis den konklusjonen holder stikk, kan det være den mystiske tvillingen som er årsaken til at dinosaurene døde ut.

Tvilling lever fortsatt

Forskerne fra Berkeley og Harvard har studert en molekylær sky i stjernebildet Persevs, der det blir skapt nye stjerner.

Ut fra observasjonene har de skapt en simulering som spår at som spår at alle sollignende stjerner er dannet i et stjernesystem med flere stjerner.

I løpet av er par millioner år blir båndet mellom stjernene brutt. Enten blir den minste stjernen slukt av den største, eller så svever de vekk fra hverandre.

Forskerne mener at solens tvilling fortsatt holder til et sted der ute – minimum 3 lysdager unna oss.

Tok livet av dinosaurene

Tidligere forskning har indikert at et objekt utenfor solsystemet passerer oss med et mellomrom på 25–30 millioner år og skaper kaos solsystemets utkant, der kometer og asteroider blir sendt på avveie.

Det kan være forklaringen på at jorden med ca. 30 millioners års mellomrom blir truffet av en meteor som fører til masseutryddelse, som da dinosaurene ble utryddet.

Der spekuleres nå på om det store objektet som skyver på til kometer og asteroider er solens tvilling.