NASA
Soludbrud solstorm

Sett på film: Kan en solstorm drepe alt liv på jorden?

I filmen «Knowing» truer en solstorm med å utslette alt liv på jorden. Men hva er egentlig en solstorm, og er det egentlig så farlig?

Hollywood overdriver – solstormer truer ikke menneskets eksistens. De inneholder ikke nok energi til å bryte gjennom jordens atmosfære og brenne opp alt – slik det blir framstilt i filmen «Knowing».

Likevel kan stormene skape massevis av problemer på jorden. Solstormer sender nemlig ut en byge av stråling og partikler med elektriske ladninger som kan utrette store skader på alt fra satellitter til strømforsyning.

En solstorm kan bremse kommunikasjonssignaler til og fra satellitter, slik at for eksempel GPS ikke vil fungere optimalt. Satellitter kan faktisk bli så overopphetet av protoner og elektroner at de bryter sammen.

Og når en storm treffer jorden, kan den presse planetens beskyttende magnetfelt så mye sammen at de sterke magnetiske kreftene kan påvirke strømforsyningen på overflaten og forårsake kortslutninger.

Eksplosjoner og glimt er dødelige

Bare astronomiske energiutladninger som er mye kraftigere enn solutbrudd, kan true livet på jorden.

For eksempel kan en eksploderende stjerne, en supernova, eller et såkalt gammaglimt, være dødelig for menneskeheten hvis de skjer nær oss. Det var konklusjonen til en forskergruppe ved University of Oxford og Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i 2017.

Solutbrudd rammer teknologien

Solstormer er ikke dødelige, men forstyrrer til gjengjeld mye av den teknologien samfunnet vårt bygger på.

solstorm trin 1 satelitter
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Satellitter får en knockout

Bombardementet av ladede partikler fra solen kan sette satellitter ut av drift og særlig i polområdene forårsake blackouter av blant annet radiokommunikasjon.

Solstorm trin 2 fly
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Flyreisende utsettes for stråling

Mengden stråling flypassasjerer mottar, stiger til det tidobbelte under en solstorm. Den samlede dosen overstiger imidlertid sjelden effekten av for eksempel et røntgenbilde.

Solstorm trin 3 el og it
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Strøm og IT blir rammet

Magnetiske forstyrrelser skapt av partikler med elektrisk ladninger fra solen kan utløse overspenninger i strømkabler og lamme strømforsyningen. En solstorm kan også forårsake feil i datamaskiner.

En supernova på 0,13 lysårs avstand kan drepe livet på jorden, mens et gammaglimt, som består av stråling fra en døende kjempestjerne eller to kolliderende nøytronstjerner, kan utslette oss på hele 45 lysårs avstand, siden glimtene inneholder så store mengder energi.

Heldigvis er den nærmeste potensielle supernovaen 150 lysår unna, mens gammaglimt fortsatt ikke er observert i Melkeveien.