I solas indre når temperaturen 10–15 millioner grader, noe som er nødvendig for å gjøre hydrogen om til helium.

© MIKKEL JUUL JENSEN

Kjedereaksjon holder i gang sola

Sola har gjennom indre prosesser skapt lys og varme i 4,5 milliarder år. Men hvilke reaksjoner holder stjernen vår i gang, og hvor lenge kan den fortsette?

Solasender ut lys og varme fordi atomkjerner smelter sammen i dens indre. Energioverskuddet fra prosessen blir sendt ut i form av lyspartikler.

Hydrogen er solas brennstoff

Innerst i sola – fra sentrum og en fjerdedel av veien ut mot overflaten – er temperaturen opptil 15 millioner grader og trykket så enormt at atomkjerner fra hydrogen kan smelte sammen.

Ofte vil hydrogenkjernene bare fare forbi hverandre, men noen ganger fusjonerer de og skaper energi.

Hydrogen er det mest utbredte grunnstoffet i universet og samtidig det enkleste, siden det bare har et enkelt proton i kjernen.

I solas indre støter protonene sammen, og det endelige resultatet er kjerner av universets nest mest utbredte grunnstoff, helium.

Hydrogen presses sammen til helium

Helt enkelt er det imidlertid ikke når fire protoner skal forvandles til en heliumkjerne av to protoner og to nøytroner.

Fusjonsprosessen i sola krever flere trinn og er egentlig ikke spesielt effektiv. Heldigvis.

I vår lokale stjerne blir hydrogen til helium gjennom den såkalte protonproton-kjeden.

Protoner støter sammen

Sollys blir skapt

Løse protoner skaper kjedereaksjon

Hvor lenge vil sola fortsette?

600 000 000 tonn hydrogen omdannes hvert sekund til helium i solas indre. Heldigvis er hydrogenreservene i stjernen enorme. Sola veier omkring 2 x 10^27 tonn og vil først gå tom for hydrogen i kjernen om fem milliarder år.

Dette betyr også at sola kan brenne lenge. Stjernen vår har allerede lyst i 4,6 milliarder år og kan fortsatt brenne et par milliarder år til.