Hvordan kjenner vi Solens alder?

Det sies at Solen er snaut fem milliarder år gammel. Men hvordan kan vi vite det?

Når vi i dag føler oss noenlunde sikre på at Solen og planetene rundt den er dannet for omtrent 4,6 milliarder år siden, er det først og fremst på grunnlag av datasimuleringer av Solens naturlige utvikling. Det interessante er imidlertid at disse beregningene stemmer bra med resultater fra helt andre vitenskapsgrener. Blant annet viser radioaktive dateringer at Jordens eldste bergarter har en alder på nær fire milliarder år. Samtidig vet vi nå at universet er 13,7 milliarder år gammelt, og det stemmer bra med at Solen er en stjerne av annen generasjon.