Shutterstock

Hvor blir energien fra sollyset av?

I gjennomsnitt mottar jorda omkring 342 watt per kvadratmeter fra det kontinuerlige bombardementet av stråling. Men takket være overflatens evne til å reflektere lys blir ikke planeten bare varmere og varmere.

Jorda får hele tiden tilført energi fra solstråler, men i stedet for bare å bli varmere og varmere sørger planeten for å kvitte seg med like mye energi som den mottar.

Når strålene treffer planeten, blir de enten avsatt som varme eller reflektert ut i verdensrommet.

Evnen til å reflektere lys betegnes som overflatens refleksjonskoeffisient eller albedo. Det lyset som en overflate reflekterer, er det vi ser som overflatens farge.

Hvis en overflate reflekterer alle synlige bølgelengder, ser vi overflaten som hvit. En slik overflate har en albedo opp mot 1. Hvis overflaten derimot ikke reflekterer noe lys, ser vi den som svart, og overflaten har en albedo nærmere 0.

6% reflektert av atmosfæren

20% reflektert av skyer

4 % reflektert av jordoverflaten

30 % av lyset reflekteres.

Jorda har en refleksjonskoeffisient – eller albedo – på 0,3.

51% tas opp av land og hav

19% tas opp av atmosfæren

70 % av lyset tas opp og forlater jorda via skyer og atmosfæren i form av blant annet langbølget varmestråling.

Mye sollys tas opp i atmosfæren

Jordas atmosfære, skyer og overflate reflekterer om lag 30 prosent av sollyset, og planetens albedo er dermed 0,30.

De resterende 70 prosentene av sollyset tas opp i atmosfæren og de øverste jordlagene, der det øker temperaturen.

Siden energi ifølge termodynamikkens første lov aldri kan forsvinne, men bare gjøres om til nye former, vil de oppvarmede molekylene i atmosfæren og jorda over tid avgi all energien igjen i form av langbølget infrarød stråling.