Hva er solflekker?

I teleskop kan vi se mørke områder på Solen. Vet vi hva disse flekkene er?

Solpletter på solen
© Shutterstock

Temperaturen på Solens overflate er cirka 5500 grader. En solflekk er mellom 1500 og 2000 grader kjøligere, og derfor ser den ut til å være mørkere enn omgivelsene. De relativt kjølige områdene er et resultat av den magnetiske aktiviteten på Solen. En stor del av stoffet på overflaten er elektrisk ladede atomære partikler, og de både påvirkes av og frembringer selv magnetisk aktivitet. En solflekk kan oppfattes som enden av et rør som består av magnetiske feltlinjer – det vil si elektrisk ladede partikler som kommer i sirkelbevegelse. Når et slikt rør munner ut på soloverflaten, holder det stoff unna, fordi magnetfeltene tvinger ladede partikler unna. Og fordi det er stoffet som står for varmetransporten, kommer det mindre varme opp til solflekkene enn andre steder. En stor del av den voldsomme aktivitetenpå Solen skyldes at den ikke roterer som et stivt legeme (nær ekvator er rotasjonstiden 25 døgn, mens det ved polene tar 35 døgn). Det fører til at rørene av magnetiske feltlinjer kan bli vridd. Dermed opphopes den magnetiske energien, som deretter kan frigjøres plutselig og eksplosivt. Det resulterer i enorme sol-flekker, noen av dem så store som Jorden. Det er for øvrig en viss sammenheng mellom antallet solflekker på den ene siden og været og klimaet på Jorden på den andre. Sammenhengen skyldes antagelig at Solens magnetfelt avbøyer kosmiske partikler på vei mot Jorden, og disse partiklene er medvirkende ved skydannelsen i atmosfæren. Mekanismen er imidlertid langt fra kartlagt i detalj.