NASA’s Goddard Space Flight Center/Scott Wiessinger

En gang hadde solen ringer, akkurat som Saturn

Ifølge en ny studie var solen sannsynligvis utstyrt med lysende støvringer som med tiden ble til jorden og de andre planetene i solsystemet vårt.

Før jorden og de andre planetene i solsystemet vårt ble dannet, var solen etter all sannsynlighet utstyrt med gigantiske ringer av støv slik vi kjenner det fra planeten Saturn. Det viser resultatene av et forskningsprosjekt ved Rice University i Texas.

Ifølge forskerne kan vi takke ringene for at jorden i det hele tatt eksisterer – og at den ikke ble en såkalt superjord – dobbelt så stor og opptil ti ganger så tung.

Astronomer har funnet superjorder i bane rundt om lag 30 prosent av de sollignende stjernene i galaksen vår – og nettopp dette faktumet dannet grunnlag for forskningsprosjektet.

Forskerne ville vite hvorfor det ikke finnes superjorder i solsystemet vårt når det er så vanlig utenfor solsystemet vårt.

Datasimulering ga svaret

For å finne svar på denne gåten skapte forskerne ved Rice University en datasimulering av den hendelsen som trolig dannet solsystemet vårt for om lag 4,6 milliarder år siden:

En gigantisk sky av støv, en soltåke, kollapset og dannet solsystemet, med sol og planeter.

Simuleringen viste at solen først var omringet av tre områder med mye gass og støv – som til slutt ble til de planetene vi kjenner i dag.

Bilde fra teleskopet Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) som viser ringer rundt HD163296.

© Reproduction / Andrea Isella / Rice University

Den unge solens kraftige gravitasjonsfelt har sugd til seg støv og partikler og varmet dem opp.

Varmen har fått støvet og partiklene til å frigi store mengder gass som har lagt seg i ringer rundt solen – den innerste av silikater, den neste av vanndamp og den siste av kullos.

Disse ringene har fungert som barrierer som hindret støv og partikler fra å komme gjennom.

Ringene ble planetfabrikker

Materiale fanget av den innerste ringen ble til de fire innerste planetene – Merkur, Venus, jorden og Mars – mens den midterste ringen har skapt Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Den siste ringen dannet Kuiperbeltet, som består av kometer og asteroider, viser forskernes simulering.

Det skjedde da støvpartiklene med tiden nådde en så lav temperatur at det satte i gang en akkumulasjon av såkalte planetesimaler, himmellegemer i asteroidestørrelse som samlet seg og langsomt dannet blant annet planetene.

Forskerne konkluderer med at ringene av gass hindret solen frå å nokså raskt suge til seg partiklene, noe som ville ha medført at jorden ikke hadde blitt til.