Brenner Solen uten oksygen?

Så vidt jeg vet, er det ikke oksygen på Solen. Likevel brenner den. Hvordan?

Sun article 6/2003

Selv om Solen er glødende varm, brenner den ikke i tradisjonell forstand. Ved vanlig forbrenning forbinder et stoff seg med oksygen og avgir energi i form av varme. Solens energi er derimot et resultat av atomkjernefusjon som foregår dypt inne i den. Nettoresultatet av fusjonen er at grunnstoffet hydrogen omdannes til helium, og det avgir varme. Det betyr imidlertid ikke at Solen er fri for oksygen. Cirka én prosent av Solen er oksygen, mens 98 prosent er de to letteste grunnstoffene, hydrogen og helium. Ser vi bort fra den langsomme omdannelsen av hydrogen til helium, har denne sammensetningen vært konstant siden Solen ble dannet for 4,6 mrd. år siden.