Mark Garlick/SPL

Solen har sannsynligvis hatt en tvillingstjerne

Astronomer har regnet seg fram til at en søsterstjerne til solen best kan forklare den såkalte Oortskyen, som omkranser solsystemet.

Nye beregninger viser at solen med stor sannsynlighet har hatt en tvilling i sin ungdom. Forskere ved Harvard University i USA har undersøkt hvordan solsystemet kan ha formet seg til det vi kjenner i dag hvis solen opprinnelig var en del av et dobbeltstjernesystem.

Beregningene viser at særlig to fenomener bedre kan forklares hvis det har vært en ekstra stjerne i bildet.

En dobbeltstjerne vil ifølge nye beregninger ha større sannsynlighet for å danne de forholdene som hersker ytterst i solsystemet.

© NASA/SPL

Det ene fenomenet er en gigantisk sfære av små, iskledde steiner langt utenfor planetenes baner, den såkalte Oortskyen.

Astronomene har fortsatt ikke sett Oortskyen direkte, men de er overbevist om at den finnes, for den er leverandør av de kometene som jevnlig kommer på besøk lenger inne i solsystemet.

Solsystemets løse steiner har samlet seg i tre områder. Det innerste er Asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter (1). Lenger ute ligger Kuiperbeltet utenfor Neptuns bane (2), og ytterst ligger den gigantiske Oortskyen (3), som markerer grensen for solsystemet.

© Mark Garlick/SPL

Hittil har opprinnelsen av Oortskyen vært en gåte, men forskernes beregninger viser at sannsynligheten for at den kunne dannes, er fem ganger høyere hvis solen hadde en tvilling. Dobbeltstjernen ville ha bedre sjanser for å tiltrekke de små bitene enn en ensom stjerne.

© Getty Images

3 fakta om Oortskyen

Innhold: Milliarder av iskledde steiner på 20 kilometer i diameter og trillioner av mindre steiner.

Størrelse: Strekker seg i en avstand fra 2000 til 200.000 ganger jordens avstand til solen.

Grense: Ortskyens kant markerer den såkalte kosmografiske grensen for solsystemet.

Det andre fenomenet som taler for en ekstra sol, er den såkalte Planet 9, som er en ukjent planet som kanskje finnes lenger ute enn Neptun.

Ukjent planet blir mer sannsynlig

Teorien om Planet 9 er avfødt av at den kan forklare noen skjevheter i banene hos en rekke mindre kloder langt ute i solsystemet.

Kanskje finnes det en ukjent Planet 9 langt utenfor Neptuns bane. Hvis solen ble født som en del av en dobbeltstjerne, er det mer sannsynlig at en planet kan ha havnet her ute.

© R. Hurt (IPAC) Caltech

Ifølge forskerne er sannsynligheten for at Planet 9 kan eksistere, 20 ganger høyere hvis solen har hatt en tvilling.

Den ekstra stjernen ble revet vekk

Dobbeltstjerner er ikke noen sjeldenhet. Astronomene regner med at omkring halvparten av alle stjerner tilhører dobbeltstjernesystemer.

Solens tidlige følgesvenn kan ha forlatt oss ved at en tredje stjerne, som har passert tett forbi solsystemet, har trukket den til seg.