Shutterstock
Saturn

Saturn: Gassplaneten med de flotte ringene

Visste du at planeten Saturn er en gassplanet? Og at Saturns ringer består av små isklumper, mindre steiner og støvpartikler? Les flere fakta om Saturn her.

Planeten Saturn

Planeten Saturn er den andre av de store gassplanetene i det ytre solsystemet. Planeten er særlig kjent for sine flotte ringer som omgir den.

Saturn er en gassplanet og har dermed ingen fast overflate. Den består fortrinnsvis av hydrogen og helium, men har muligens en fast indre kjerne av jern, nikkel og forskjellige bergarter. Planeten har en svak gul farge på grunn av ammoniakkrystaller i den øvre atmosfæren.

På Saturn blåser kraftige vinder med hastigheter på opp til 1800 km/t. Det er raskere enn på Jupiter, men ikke så raskt som på Neptun.

Saturns ringer

Saturn er omgitt av et flott ringsystem, også kjent som Saturns ringer. Ringene består av små isklumper, mindre steiner og støvpartikler. Det er ni hele ringer og tre brutte ringer som ikke når hele veien rundt.

Ingen vet hvordan ringene har oppstått, men mye tyder på at de har vært der siden kort etter at Saturn ble dannet.

Saturn ringer

Planeten Saturn

© Shutterstock

Hvor mange måner har Saturn?

Saturn har 62 måner med kjente baner. Saturns måner har en rekke vidt forskjellige størrelser og former.

Den største månen er Titan, som er større enn planeten Merkur. I motsatt ende måler Saturns minste måner bare seks kilometer i diameter.

Sonde finner vann på Saturns måne

I 1980 og 1981 var de to Voyager-sondene de første til å fly nær Saturn og sende bilder hjem av Saturns ringer, selve planeten og den største månen, Titan. I 2004 kom Cassini-sonden til Saturn og gikk i bane rundt planeten. Cassini fant blant annet en ny ring rundt Saturn.

I tillegg oppdaget sonden at det fantes flytende vann under isen på Saturns måne Enceladus. Det fikk mange forskere til å sette Enceladus på listen over fremmede kloder der det kanskje kan være liv.

Saturn med romsonde og måner

Cassini sonde i kretsløp omkring Saturn

Titan - den gigantiske månen

Titan er en av de mest aktuelle kandidatene for liv andre steder i solsystemet. Den har en tykk atmosfære med både oksygen, karbondioksid og vann, som er de viktigste komponentene for livet på jorden.

I 2005 sendte Cassini den lille sonden Huygens til Titan. Allerede før dette hadde Cassini sendt hjem bilder av fjell og sjøer av flytende hydrokarboner på Titans overflate. Huygens gjennomførte målinger av atmosfæren på vei ned og sendte bilder fra overflaten.

Titan- Saturn måner

Saturns største måne er Titan. Månen er større enn Merkur og den nest største månen i solsystemet.

© Shutterstock

Liv på Titan

De forholdene som sonden Huygens fant, er ugunstige for lipider (de molekylene som danner cellemembraner). Derfor har tanken om liv på Titan tidligere blitt avvist.

Men ved hjelp av nye målinger fra ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) i Chile har NASA nå slått fast at Titans atmosfære inneholder store mengder av molekylet vinylcyanid.

Molekylet finnes ikke på jorden, men det har egenskaper som gjør at det kan danne cellemembraner selv på de tøffe forholdene på Titan.

De kan i teorien oppstå og fungere i metan på samme måte som jordens første liv oppsto i vann.

I 2015 laget forskere en datamodell av en kunstig celle, en azotonom, med cellemembraner av vinylcyanid. I prinsippet kan det dannes celler på Titan, selv om de ikke ligner celler som finnes på jorden. En annen form for liv.

Uansett om det finnes liv på Titan eller ikke, gir innsikten forskerne en bedre forståelse av hvordan liv oppstår og mulighetene for å finne alternative livsformer andre steder i universet.