Shutterstock
Planeter i solsystemet

Rekkefølge på planeter – her er solsystemets planeter i riktig rekkefølge

Solen er midtpunktet i solsystemet, og rekkefølgen av planeter angis derfor etter posisjonen i forhold til stjernen vår.

Det er i dag åtte anerkjente planeter i solsystemet, og alle går i bane rundt stjernen vår, solen.

Hvor langt planetene er fra solen, har stor betydning for klima og muligheten for liv – for eksempel har Merkur, planeten nærmest solen, en gjennomsnittlig temperatur på 167 grader celsius.

Få oversikt over planetenes rekkefølge i denne artikkelen.

Rekkefølge på planeter

Rekkefølgen på planeter i solsystemet er:

 • Merkur – 57,9 millioner kilometer fra solen
 • Venus – 108,9 millioner kilometer fra solen
 • Jorden – 149,6 millioner kilometer fra solen
 • Mars – 227,9 millioner kilometer fra solen
 • Jupiter – 778,5 millioner kilometer fra solen
 • Saturn – 1,4 milliarder kilometer fra solen
 • Uranus – 2,9 milliarder kilometer fra solen
 • Neptun – 4,5 milliarder kilometer fra solen

Planetenes avstand til solen varierer siden banen om solen ikke er en sirkel, men en ellipse. Avstandene i listen angir derfor en gjennomsnittlig avstand.

Illustrasjon av planetenes rekkefølge

Rekkefølge på planeter

Her ser vi rekkefølgen av planeter med Merkur først, deretter Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.

© Shutterstock

Solsystemet kan ha flere planeter

Rekkefølgen til planetene kan imidlertid bli en annen enn den vi kjenner i dag.

En gruppe astronomer ledet av den amerikanske planetforskeren Philip Metzger ved University of Central Florida utfordrer nemlig Den internasjonale astronomiske unions (IAU) definisjon av planeter.

De vil forenkle definisjonen slik at en planet bare er et himmellegeme som er eller har vært geologisk aktivt.

I dag må et himmellegeme oppfylle tre kriterier før det kan kalles en planet.

Kriteriene en planet må oppfylle:

 • Den må gå i bane rundt solen eller en annen stjerne.
 • Den må være kuleformet.
 • Den må ha ryddet sin egen bane for legemer som for eksempel asteroider og kometer.

Hvis definisjonen blir endret, vil det bety at det er mer enn fire hundre planeter i solsystemet – og rekkefølgen på planeter vil derfor endre seg radikalt.

Les mer om historien her.

Rekkefølge på dvergplaneter

I tillegg til planeter inneholder solsystemet også himmellegemer som asteroider, måner og dvergplaneter.

Dvergplaneter er definert ved at de går i bane rundt solen, har nok masse til å få en nesten rund form, ikke er en måne og ikke har ryddet banen sin for materie som for eksempel asteroider og kometer.

Det er fem kjente dvergplaneter i solsystemet. Her er rekkefølgen fra solen og ut:

 • Ceres – 413 millioner kilometer fra solen
 • Pluto – 5,9 milliarder kilometer fra solen
 • Haumea – 6,5 milliarder kilometer fra solen
 • Makemake – 6,6 milliarder kilometer fra solen
 • Eris – 14,41 milliarder kilometer fra solen
Ceres

Ceres er den eneste dvergplaneten i solsystemets indre.

© Shutterstock

Ceres befinner seg mellom Mars og Jupiter, mens Pluto, Haumea, Makemake og Eris ligger utenfor den ytterste planeten i solsystemet vårt, Neptun.