Pluto skal bli en planet igjen … og det skal Månen også

En rekke NASA-forskere har skrevet et manifest der de vil ha definert planeter på en ny måte. Hvis det blir vedtatt, vil både Pluto og Månen framover defineres som planeter.

Månen og Pluto

Både Pluto og Månen skal kalles planeter hvis det er opp til en rekke NASA-forskere.

© NASA & Shutterstock

I 2006 ble Plutodegradert fra å være en planet til å være en dvergplanet.

Siden da har vi hatt åtte planeter i Solsystemet vårt, men det antallet vil en rekke NASA-forskere nu endre på.

I et manifestforeslår de at definisjonen av planeter skal endres.

100 nye planeter

Hvis endringsforslaget deres blir godkjent, betyr det at Pluto igjen får status som planet.

Og manifestet har enda mer vidtrekkende konsekvenser. Også Månen vil endre status til planet. I alt vil Solsystemet få rundt 100 nye planeter.

Planeter går i bane rundt Solen

I dag er planeter definert ut fra tre parametere:

  • De skal gå i bane rundt Solen
  • De skal være tilnærmelsesvis kuleformet
  • De skal ha ryddet banen sin for andre objekter

Det siste punktet er skyld i at Pluto i dag ikke er en planet, siden det fremdeles er en mengde asteroider i banen til den iskalde kloden.

Men definisjonen betyr også at f.eks. eksoplaneter ikke er klassifisert som planeter.

Måner blir til planeter

Ifølge NASA-forskerne bør fjerne kloder bare oppfylle to krav før de defineres som planeter:

  • De må ikke være og aldri ha vært stjerner
  • De skal være tilnærmelsesvis kuleformet

Den nye definisjonen gir dermed plass for at både Pluto og en lang rekke dvergplaneter og måner i solsystemet vårt fra nå av kan kalles planeter. Det samme kan eksoplaneter.

Forslaget er sendt til Den internasjonale astronomiske union (IAU), som nå skal vurdere om forslaget skal bli gjeldende standard.