Shutterstock
Pluto

Isvulkaner spyr ut slaps på Pluto

En forskergruppe har finstudert bilder fra reisen New Horizons foretok forbi Pluto i 2015. Mens vulkaner på jorden dannes av smeltet stein, dannes isvulkaner på Pluto av noe som minner om slaps.

Planetforsker Kelsi Singer og teamet hennes ved Southwest Research Institute gjorde store øyne da de studerte de første nærbildene av Pluto tatt av Nasa-sonden New Horizons.

For det var en banebrytende oppdagelse: Det er isvulkaner på Pluto.

Mens vulkaner på jorden sender varm magma opp fra jordens indre i form av lava, så inneholder disse isvulkanene, også kalt kryovulkaner, islava, som mest av alt ser ut som slaps.

Bilde av Pluto tatt av New Horizons-sonden i 2015. De blå markeringene kan være isvulkaner, mener forskerne fra Southwest Research Institute.

© NASA, Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, Southwest Research Institute

Forskergruppen mener at denne islavaen hovedsakelig består av vann blandet med stoffer som ammoniakk eller metanol, som hindrer at det fryser.

«Det er fortsatt vanskelig å forestille seg at det skal være flytende, rett og slett fordi det er for kaldt», forklarer Kelsi Singer til avisen The Guardian.

«Gjennomsnittstemperaturen på Pluto er omkring 40 grader kelvin (–233 grader celsius, red.anm.), så det er ikke flytende vann, og det kan til og med være fast, akkurat som en isbre, som fortsatt kan flyte.»

Isvulkaner i utbrudd nylig

Singer og teamet hennes har undersøkt og analysert bildene New Horizons tok da den passerte Pluto, og de har særlig konsentrert seg om et område som ligger sørvest for den enorme nitrogenisbreen Sputnik Planitia.

Her ligger de to fjellene Wright Mons og Piccard Mons, som begge har blitt mistenkt for å være vulkaner.

Faktisk dekker området et større antall isvulkaner, noen opptil sju tusen meter høye og med tverrmål på mellom én og femten mil.

Forskerne ved Southwest Research Institute mener at vulkanene har oppstått ved at flytende materiale har presset seg opp fra under bakken og dannet en kuppel på toppen som islavaen strømmer ut fra.

Her ser vi Wright Mons i farger, som trolig er en isvulkan. Bilde tatt av New Horizons-sonden i 2015.

© NASA, Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, Southwest Research Institute

I motsetning til andre steder på Pluto er dette området nesten uten kratere, noe som vitner om at overflaten er dannet relativt nylig.

Forskerne anslår at overflaten her ikke er mer enn én til to milliarder år gammel, og at noen av områdene kanskje er dannet for bare 200 millioner år siden.

Siden Pluto er så kald, burde islavaen på ingen måte kunne bevege seg. Derfor kan Plutos steinkjerne være varmere enn tidligere antatt.

Singer og teamet hennes jobber nå for å finne ut hva som kan ha satt i gang disse gåtefulle vulkanene.

«Den kryovulkanske aktiviteten i dette området må være relativt ny i Plutos historie og kan være et tegn på at det indre av planeten har restvarme eller mer varme enn så langt antatt som kan drive slik kryovulkansk aktivitet», sier Kelsi Singer til Sci-News.com.