Pluto

Pluto planet

Dvergplaneten Pluto

Pluto var fram til 2016 solsystemets niende og ytterste planet, men er i dag kategorisert som en dvergplanet. Kom helt tett på dvergplaneten Pluto med Illustrert Vitenskap, der de beste artiklene og nyeste oppdagelsene er samlet.

Pluto

Dvergplaneten Pluto er en liten klode som består av is og stein. Den går i bane rundt solen i de kalde og mørke områdene ytterst i solsystemet.

Fakta om Pluto

  • Planeten ble oppdaget av astronomen Clyde Tombaugh i 1930.
  • Pluto har en diameter på 2368 km.
  • Temperaturen på Pluto er minus 223 grader.
  • Den gjennomsnittlige avstanden til Pluto fra solen er nesten 6 milliarder kilometer
  • Plutos bane ligger i den indre delen av Kuiperbeltet.
  • Pluto har fem kjente måner: Charon, Nix, Hydra, Keberos og Styx
  • Pluto er solsystemets nest største dvergplanet etter dvergplaneten Eris.
planeten Pluto

© Shutterstock