Shutterstock

Nytt bevis for flytende vann på Jupiter-måne

Nasa-forskere har nå funnet beviset for at Jupiters måne Europa gjemmer på et flytende hav av vann, der det kanskje kan være liv.

Sett utenfra er Jupiters måne Europa ikke særlig innbydende.

Kloden, som er på størrelse med vår egen måne, har en gold, isdekket overflate som ikke virker som noe opplagt sted å lete etter liv.

Men en rekke oppdagelser har gjort den mer og mer interessant.

For 40 år siden fløy sonden Voyager 2 forbi Europa og tok bilder som gjorde astronomene nysgjerrige.

Jupiters måne er slett ikke så gold

Bildene viste at isen hadde lange revner og sprekker, men overraskende nok nesten ingen kratere etter meteornedslag.

Forklaringen måtte være at det er en slags geologisk aktivitet på Europa som visker ut kratrene.

Senere bilder fra Galileo-sonden styrket på 1990-tallet teorien om at det under isen kunne finnes et hav av flytende vann som påvirkes av Jupiters tyngdekraft, slik at det buler opp og får isen til å sprekke.

Jupiter trekker vann ut av Europas skjulte hav

Tyngdepåvirkninger fra planeten bryter opp isen på månen Europa. Resultatet er geysirer av damp som skyter ut fra et flytende hav under isdekket.

Jupiter skaper revner i isen

Tyngdekraften fra Jupiter får isen på Europa til å sprekke.

1

Vann trekker opp i sprekkene

Vann fra havet på Europa trenger opp mot overflaten av isen.

2

Geysirer skyter fontener av damp ut i atmosfæren

Noen steder finner vannet veien gjennom isen og skytes opp som damp fra overflaten. Forskerne har nå for første gang klart å måle vanndampen.

3
© SETI Institute/JPL-Caltech/NASA

g i 2012 fant Hubble-teleskopet de første sporene av geysirer som skjøt vann opp gjennom isen.

Nå har astronomer fra Nasa endelig klart å bevise at geysierne – og dermed også det flytende havet – virkelig finnes.

Forskerne har brukt Keck-teleskopet på Hawaii til å foreta presise målinger av infrarødt lys fra Europa.

Vann på Europa gir håp om liv

Ved hjelp av såkalt spektrometri kunne de se fingeravtrykkene av de stoffene som finnes i månens tynne atmosfære, og her fant de sikre tegn på vanndamp.

Forskernes beregninger var uhyre vanskelige fordi observasjonene ble foretatt fra jordens overflate.

Det innebærer at lyset fra Europa også har passert jordens, som er full av vanndamp, og de sporene måtte «trekkes fra» for å få et rent bilde av vanndampen på Jupiter-månen.

Beviset for flytende vann gjør Europa til et av de få stedene i solsystemet der det er håp om å finne liv.