Nye beviser: Solsystemet har 10 planeter

Astronomer har lenge ment at det finnes en ukjent planet i solsystemets ytterkant. Nå mener et forskerteam at de har funnet enda en ukjent planet, slik at planettallet ender på ti.

Planet Ti

Et forskerteam mener å ha bevist at det finnes en tiende planet i solsystemet.

© Heather Roper/LPL

Siden 2006, da Pluto ble degradert til dvergplanet, har solsystemet vårt på papiret hatt åtte planeter.

Men virkeligheten er trolig en annen. De siste årene har astronomer funnet flere indikasjoner på at en mørk kjempeplanet gjemmer seg i de aller ytterste områdene av solsystemet.

Og hvis forskerne fra Arizona har rett, er ikke Planet ni den eneste ukjente kloden.

På størrelse med Mars

Forskerteamet mener å ha funnet bevis for at det også eksisterer en tiende planet mye tettere på jorda enn Planet ni.

Angivelig befinner planeten seg litt over 50 AU (50 ganger avstanden mellom sola og jorda) fra oss.

Ifølge forskerne er den hypotetiske planet noenlunde på størrelse med Mars – og dermed vesentlig mindre enn Planet ni, som trolig er på størrelse med Neptun.

Trekker i asteroider og kometer

Planet ti befinner seg ifølge forskernes målinger i ytterkanten av Kuiperbeltet, som er et belte av asteroider, kometer og dvergplaneter.

De har ikke sett den hypotetiske planeten, men målingene viser at deler av Kuiperbeltet blir påvirket av en kraft som ikke kan være fra de kjente planetene.

Det kan heller ikke være påvirkning fra Planet ni, som også er hypotetisk, for den har feil størrelse og plassering.

Derimot kan påvirkningen forklares ved at en Mars-lignende planet trekker i objektene med sin tyngdekraft, og det har fått forskerteamet til at konkludere med at solsystemet har ti planeter – ikke åtte.