Shutterstock
Neptun i solsystemet

Neptun: Stormfull isgigant

Visste du at planeten Neptun har noen av de kraftigste vindene i solsystemet, og at vindhastigheten kan komme helt opp i 2100 km/t? Du kan lære enda mer om den fjerde ytterste gassplaneten i solsystemet vårt.

Planeten Neptun

Planeten Neptun er en gassplanet og den ytterste planeten i solsystemet. Neptun består primært av gass, har ingen fast overflate og er, på samme måte som naboen Uranus, det man vi kaller en iskjempe.

Neptun er bygget på noenlunde samme måte som sin større nabo. Planeten har ingen fast overflate, men består primært av gassene hydrogen og helium, men Neptun inneholder også en stor del vann, ammoniakk og metan. I sentrum har Neptun en kjerne av is og stein.

Neptun måler 49 224 km i diameter og er litt mindre, men også tyngre, enn Uranus. Neptun har en masse som er 17,2 ganger større enn jordens masse. Temperaturen på Neptun er -220 °C (gjennomsnitt).

Fakta om Neptun
© Shutterstock

Solsystemets kraftigste stormer finnes på Neptun

Neptun har bare hatt besøk av én romsonde – Voyager 2 – som fløy forbi planeten i 1989. Neptun har, i motsetning til Uranus, aktive og synlige stormer i atmosfæren, og Voyager 2 fotograferte en stor storm på planetens sørlige halvkule.

Vindene på Neptun hører til de kraftigste i solsystemet, og vindhastigheten kan komme helt opp i 2100 km/t.

Planeten Neptun er omgitt av fire tynne ringer. Det tynne ringsystemet ble først oppdaget av Voyager 2, sammen med Neptuns innerste måner.

Neptun ble forutsagt før den ble observert

Neptun var den første planeten hvis eksistens ble forutsagt matematisk før den ble observert.

Det var små utsving i Uranus’ bane som ledet den franske astronomen Alexis Bouvard frem til konklusjonen om at det måtte eksistere enda en planet. Flere år senere, i 1846, ble Neptun observert nøyaktig der Bouvard hadde forutsagt.

Neptun måner

Neptun har hele 14 kjente måner.

© Shutterstock

Neptuns måner

Neptun har 14 kjente måner. Den største av månene er Triton, som ble oppdaget like etter at planeten selv ble det. Triton er et av de kaldeste stedene i solsystemet. Størrelse og sammensetning minner om dvergplaneten Pluto.

Hvorfor er Neptun blå?

Neptuns atmosfære består som nevnt primært av hydrogen og helium, men med spor av metan. Det er metangassen som gjør at Neptun er blå, ettersom den absorberer røde lysbølger fra sollyset.

Planetens blå farge er mer intens og mye sterkere enn for Uranus, selv om den består av lignende mengder metan. Årsaken er at lyset trenger dypere inn i atmosfæren på Neptun enn på Uranus, som dermed er mer grønn.

Neptun og Uranus

Planetene Uranus og Neptun er blå, og er såkalte iskjemper.

© Shutterstock

Kan Neptun og Pluto kollidere?

Man skulle tro at Neptun og Pluto kunne kollidere, siden de beveger seg i baner som krysser hverandre. For eksempel var Pluto i perioden fra 21. januar 1979 til 11. februar 1999 nærmere solen enn Neptun, og på disse to datoene passerte Pluto gjennom Neptuns bane, uten at det skjedde noe.

Neptun vil nemlig alltid befinne seg et annet sted i banen når Pluto krysser den. De to planetene vil aldri komme nærmere hverandre omkring to milliarder kilometer.

Fakta om Neptun

  • Radius: 24 622 km
  • Antall måner: 14
  • Avstand til Solen: 4 503 443 661 km
  • Neptuns temperatur: -220 °C (gns.)