Meteoritter inneholder superledende stoffer

Meteoritten Mundrabilla ble funnet i Australia i 1911. Nye studier viser at den inneholder superledende materialer.

Meteoritten Mundrabilla ble funnet i Australia i 1911. Nye studier viser at den inneholder superledende materialer.

© Sydney Oats

I flere tiår har materialforskere vært på jakt etter nye superledende materialer, altså den gruppen av materialer som kan lede strøm uten motstand. Slike superledere kan transportere energi over store avstander uten energitap.

Forskerne kjenner allerede til en rekke superledere – for eksempel har det vist seg at de fleste metaller som ikke kan bli magnetiske, kan lede strøm uten motstand.

Dessverre fungerer det bare ved ekstremt lave temperaturer, bare noen få grader over det absolutte nullpunkt, -273,15 °C.

Forskerne finner nye jaktmarker

Forskernes drøm er å finne et materiale som er superledende ved romtemperatur, og nå har forskere funnet et nytt sted å lete: i meteoritter.

Funnet av meteoritten Mundrabilla

© Western Australian Museum

En forskergruppe fra University of California i San Diego undersøkte 16 meteoritter ved å pulverisere litt av dem og utsette pulveret for mikrobølgestråling som avslører super­ledende egenskaper.

Pulveret fra to av meteorittene var superledende, og nærmere studier viste hvilke
materialer som hadde den ettertraktede egenskapen.

Ekstreme forhold skaper superledere

Studiene viste at materialene var superledende ved en temperatur på om lag -268 °C – altså langt fra romtemperatur.

Men oppdagelsen bekreftet forskernes teori: Meteoritter er skapt i verdensrommet under ekstreme trykk- og temperaturforhold, og derfor kan de inneholde materialer med egenskaper vi vanligvis ikke finner her på jorda.