Shutterstock

Astronomiske kollisjoner får meteoritter til å fordampe

Når en meteoritt treffer jorda, oppstår et stort krater – men selve meteoritten kan faktisk fordampe eller bli til støv i den voldsomme kollisjonen.

Et meteorkrater ser alltid tomt ut, men det er ingen tvil om at det har vært temmelig enorme steiner som har skapt de digre kraterhullene, så hvor meteoritten er blitt av, er et godt spørsmål.

Forklaringen henger i stor grad sammen med hvor stor meteoritten har vært og hvilken energi som ble utløst i sammenstøtet med Jorden.

Hvis meteoritten ikke var spesielt stor og i tillegg besto av solide materialer som jern eller stein, kan den ofte ha overlevd nedslaget.

Enorm meteoritt traff Arizona for 50.000 år siden

I årenes løp har man samlet tusenvis av slike steiner fra verdensrommet, og noen av dem står på museum. I sjeldne tilfeller blir Jorden truffet av større meteoritter med en masse på flere tonn. Det fører selvsagt til en voldsom kollisjon som gjerne ender med at meteoritten knuses i småbiter eller kanskje rett og slett fordamper.

De svært store meteorsteinene hører til de absolutte sjeldenhetene, og det går heldigvis mange tusen år mellom hver gang Jorden blir truffet av virkelig store meteoritter, noe som skjedde for ca. 50 000 år siden i vår tids Arizona.

Barringer-krateret

Den 50 meter store meteoritten som landet i Arizona, hadde en masse på omkring 300.000 tonn. Den hadde en fart på mer enn 40.000 km i timen.

Shutterstock

Vredefort-krateret

De virkelig store meteorene – som den som for to milliarder år siden skapte det 380 kilometer brede Vredefort-krateret i Sør-Afrika – brøytet seg antagelig tvers gjennom hele jordskorpen og sank ned i det myke laget som kalles mantelen.

NASA

Meteornedslaget i Arizona utviklet en energi som svarer til 2,5 mill tonn TNT eller det samme som 150 Hiroshima-bomber.

Det ble skapt et krater som ligger der den dag i dag og har en diameter på godt og vel en kilometer.

I 1928 beregnet astronom F.R. Moulton at nedslagsenergien hadde vært så stor at meteoritten hadde fordampet i sin helhet.

© Shutterstock

Også i dag mener man at Moulton stort sett hadde rett. Helt nye datasimuleringer bekrefter at meteoritten nesten var smeltet før den slo inn i Jordens overflate, og at den deretter ble spredt som en fin tåke av metallpartikler utover landskapet.

For et par milliarder år siden ble Jorden truffet av et par kilometerstore asteroider. Da var nedslagene så voldsomme at asteroidene ble fullstendig pulverisert. Metallene i dem ble blandet opp med stein-lagene de slo inn i.

I dag foregår det lukrativ gruvedrift på begge de to stedene der asteroidene dundret i bakken.