Hva er forskjellen på en meteor og en meteoritt?

Himmelen blinket, og natt ble forvandlet til dag, da en meteor torsdag 3. januar 2019 flerret over himmelen over Grønland. Selv om meteorer bare er små steiner, setter de i gang voldsomme krefter når de dundrer inn i jordas atmosfære.

Den mørke kveldshimmelen lyste plutselig klart turkist da en meteor torsdag 3. januar klokken ca. 18.55 flerret opp himmelen over Grønlands hovedstad Nuuk.

Innbyggerne ble i flere sekunder badet i lys da ildkulen viste sig på himmelen, og flere av dem har fanget fenomenet på film.

Her har Gustav Fischer filmet hvordan nattehimmelen plutselig lyste opp.

Også i byen Sisimut – hele 320 km fra Nuuk, kunne folk se det kraftige lyset fra ildkulen.

Bilrute avslører glødende meteor

Meteoren kan ha vært en del av meteorsvermen bootidene, som nådde toppen torsdag og fredag i forrige uke.

Bootidene er rester av asteroiden 2003 EH1. De viser seg som stjerneskudd når de dundrer inn i jordas atmosfære, og bootidene er kjent for ildkuler med et klart lys.

Andre har fanget et glimt av meteoren i en bilrute:

En meteor er det samme som et stjerneskudd, det vil si et lysfenomen på himmelen. En meteoritt er derimot et mer håndgripelig fenomen, nemlig en stein som er falt ned fra himmelen.

De to fenomenene er naturlig nok nært forbundet med hverandre.

En meteor utløses av at et objekt fra himmelen trenger inn i jordatmosfæren. Ettersom hastigheten på slike objekter går opp flere titalls av kilometer per sekund, har de bare i kraft av bevegelsen en enorm energi.

Når en stein fra rommet får kontakt med luften, blir bevegelsen automatisk bremset av friksjonen. Dermed blir energien omdannet til varme som får materialet i steinen, eller en del av det, til å smelte og fordampe.

Både varmen og det fordampede stoffet blir avsatt langs banen. Det er på denne måten meteorer oppstår.

En typisk meteor er frembrakt av en partikkel på størrelse med et sandkorn. Større partikler, for eksempel på størrelse med en ert, vil sende ut et voldsomt lys, ofte fulgt av et enormt smell.

Meteorittene er «overlevere»

Større steiner fører til enda voldsommere fenomener, og da forekommer det også at en del av steinen overlever ferden ned gjennom atmosfæren. Det er denne resten som kalles en meteoritt.

Ettersom et legeme som kommer ned fra rommet, strengt tatt kan kalles en meteoritt først etter nedslaget, omtales ofte selve den «himmelske» steinen som en meteoroide.

Har den en viss størrelse, kaller man den i stedet en asteroide, i likhet med den opprinnelige betegnelsen for småplanetene i beltet mellom Mars og Jupiter.