Meteor

Meteor

Meteorer lyser opp himmelen

Meteor, meteoritt, komet og asteroide er ord som lett blandes sammen. Hvilke fenomener på nattehimmelen er det snakk om når? Her får du svaret. Illustrert Vitenskap gjør deg også klokere på hva meteorregn er, og om en meteor kan treffe jorda. Her får du også veivisere som forteller deg når du kan oppleve de fantastiske himmelfenomenene.

Hva er en meteor?

En meteor, også kalt et stjerneskudd, er en gjenstand – en stein eller et støvkorn – som trenger inn i atmosfæren til jorda. Det er altså et lysfenomen på himmelen som kan se ut på mange forskjellige måter alt etter størrelse og hastighet.

Når gjenstanden som kommer utenfra, treffer lufta i atmosfæren, blir farten bremset av friksjonen. Da blir bevegelsesenergien omdannet til varme, som får gjenstanden til å fordampe. Både varmen og det fordampede stoffet etterlater seg spor langs banen til meteoren.

Hvis en meteor treffer jorda, kalles den en meteoritt. Altså er en meteoritt en rest av et himmellegeme, for eksempel en meteorstein, som har overlevd turen gjennom jordatmosfæren uten å brenne opp.

Hva er en meteor?

© Shutterstock
Meteorregn

Meteorregn

På en stjerneklar natt kan man se atskillige meteorer som stryker over himmelen. I løpet av året er det bestemte perioder da meteorer opptrer ekstra hyppig. Da snakker man om meteorsvermer eller meteorregn. De oppstår når jorda passerer gjennom banen til en komet eller en asteroide. Kometer består av is, støv og småstein. Når de beveger seg rundt i rommet, etterlater de seg spor av materiale. Dette kan treffe jordas atmosfære og sees som meteorer.

Nattehimmelens ordbok

  • Meteor: Gjenstand som trenger inn i jordatmosfæren. Typisk småstein eller støv fra asteroider eller kometer.
  • Meteoritt: Forbrente meteorrester som treffer jordoverflaten. Det er bare svært store meteorer som ikke brenner fullstendig opp i atmosfæren.
  • Asteroide: Småplanet som typisk består av stein og jern. De fleste asteroidene i vårt solsystem går i baner i et belte mellom Mars og Jupiter.
  • Komet: Himmellegeme som særlig består av is og støv. Beveger seg raskere og i lengre baner enn asteroider.
Meteorregn – Meteor shower

© Creative Commons
Side 1 / 3