Romsonde besøker Merkur

For første gang på 36 år er en romsonde fremme ved solsystemets innerste planet

Mercury seen from Messenger

Romsonden Messenger har lagt seg i bane rundt Merkur. Frem til mars 2012 vil NASAs romfartøy sende massevis av data om solsystemets innerste planet tilbake til Jorden. Det bør gi forskerne svar på noen av spørsmålene som har hopet seg opp etter at Mariner 10 passerte planeten i 1975.

Messenger ble sendt opp i 2004 og har passert Venus to ganger og Merkur tre ganger før den la seg i bane rundt den lille planeten etter en ferd på nesten åtte milliarder kilometer. Hvert omløp i den elliptiske banen sonden har inntatt rundt Merkur, tar 12 timer, og på veien kommer Messenger ned i en høyde på 200 kilometer over overflaten.

Debussy crater on Mercury

Sonden har syv forskjellige instrumenter om bord, også et laserinstrument som måler avstanden til overflaten slik at det kan lages et høydekart over planeten. Andre instrumenter viser hvordan Merkurs overflate er kjemisk sammensatt og måler planetens gravitasjons- og magnetfelt.

Instrumentene vernes mot solstrålene av en 4,6 kvadratmeter stor solskjerm. Hadde ikke skjermen vært der, ville temperaturen nådd 450 grader.

I 1970-årene ble 45 prosent av Merkurs overflate fotografert av Mariner 10. Nå tar Messenger bilder av resten av planeten, slik at forskerne kan lære mer om dens geologiske historie. De håper også å finne ut om det er is i kratre ved Merkurs poler.

Messenger

Målinger fra Mariner 10 viste at Merkur til forskjell fra Mars og Venus har et magnetfelt slik vi har på Jorden. Messengers instrumenter vil gi oss størrelsen og sammen-setningen av Merkurs tunge kjerne slik at forskerne kan finne ut mer om hvor magnetfeltet stammer fra.

Dessuten vil Messenger granske den øverste delen av Merkurs atmosfære, den såkalte exosfæren. I tillegg til å skaffe ny informasjon om Merkur vil de mange målingene bidra til at astrofysikerne kan få et generelt inntrykk av hvordan planetene i solsystemet har utviklet seg.