Nasa
Mercury Nasa

Merkur titter fram fra skjulestedet sitt

Det skarpe lyset fra sola gjør det vanskelig å se Merkur. Men nå er forholdene optimale for å få øye på den.

Om Merkur

Merkurer solsystemets minste planet, og det er ingen andre som ligger like nærme sola.

De to faktorene gjør at det er veldig vanskelig å få øye på planeten.

Den befinner seg ofte bak sola, og da er den ikke er synlig fra jorda, og når den er foran sola, forsvinner den i det kraftige lyset.

Merkur er tydeligst akkurat nå

Det beste tidspunktet å observere den lille steinplaneten på, er derfor når den befinner seg lengst vekk fra sola sett fra jordas perspektiv.

Fenomenet blir kalt for maksimalt elongasjon, og planeten vil være synlig enten like før soloppgang eller like etter solnedgang, avhengig av hvilken side av sola den befinner seg på.

Merkur er nå lengst mulig fra sola, sett fra jorda, og derfor er planeten godt synlig.

© Nasa

Flere Merkur-muligheter senere på året

Merkur bruker 88 dager på en runde rundt sola, og maksimal elongasjon oppstår derfor flere ganger årlig.

Merkur og Venus er de eneste planetene som observeres best under maksimal elongasjon. Det skyldes at de er nærmere sola enn jorda er.

Guide til Merkur

©

Hvor og når

Du kan se Merkur i skumringen like etter solnedgang i den siste uken av januar. Etter om lag en time forsvinner den bak horisonten.

Merkur er så langt vekk fra solen, sett fra jorden, som den kan komme. Den er likevel tett på og vil derfor dukke opp samme sted som solen – lavt over horisonten i vestlig retning.

Synlighet

Merkur lyser veldig klart – selv gjennom skumringslyset. Gjennom en kikkert kan du se at planeten har faser akkurat som månen. Fasen vil nå være halv – altså ser du halvparten av Merkurs dagside og halvparten av nattsiden.