Cenk E. Tezel &Tunç Tezel/TWAN
Merkur i retrograd

Merkur retrograd 2023 – Når er Merkur retrograd?

At Merkur er i retrograd, får ofte skylden for dårlige dager. Få den vitenskapelige forklaringen på Merkur retrograd og se når det oppstår her.

Merkur i retrograd 2023

Budskapene dine trenger ikke igjennom og små hindringer blir til uoverstigelige fjell.

Årsaken er ifølge astrologer at Merkur sett fra jorden i en kort periode beveger seg i motsatt retning over himmelen.

Det tilbakevendende fenomenet kalles Merkur i retrograd, og det oppstår neste gang 21. april til 14. mai 2023.

Forrige gang Merkur var i retrograd, var 12. desember 2022 til 17. januar 2023.

Men hvorfor ser solsystemets innerste planet ut til å skifte kurs – og kan det virkelig stemme at Merkur i retrograd kan påvirke livet på jorden?

Merkur retrograd skyldes forbikjøring

I virkeligheten er Merkurs bane helt uendret, selv om Merkur er i retrograd.

Fenomenet er en optisk illusjon som oppstår som naturlig konsekvens av at planeter går i bane rundt solen i ulike avstander og med ulike hastigheter, men i samme retning.

Merkurs reise rundt solen varer 87,97 dager, mens jorden bruker 365,26 dager. Derfor passerer Merkur jorden om lag fire ganger hvert år.

Alle planeter går i bane rundt solen i retning mot klokken, men i et par uker med nesten fire måneders mellomrom ser Merkur ut til å bevege seg med klokken.

Tre punkter er sentrale for å forstå fenomenet Merkur i retrograd:

  • Jordens posisjon
  • Merkurs posisjon
  • Bakteppet – himmelkulen

Illusjonen oppstår fordi vi fra jorden observerer Merkur foran et bakteppe av stjerner – himmelkulen – som på grunn av de enorme avstandene i verdensrommet ligger som fikspunkter på nattehimmelen.

Merkurs kretsløp lurer øynene – og astrologien

Når Merkur er i såkalt retrograd, ser den ut til å bevege seg «baklengs» på himmelen i en periode, og det er ifølge astrologien et dårlig tegn. Men fenomenet er en optisk illusjon som skyldes at Merkur suser mye raskere rundt solen enn jorden.

Merkur retrograd – jorden, Merkur og solen
© Malene Vinther & Shutterstock

Merkur og jorden beveger seg alltid samme vei

Merkur er planeten som er nærmest solen, mens jorden er planet nummer 3. Mens Merkur på sitt tetteste er 46 millioner kilometer fra solen, er jorden 150 millioner kilometer unna, det vil si mer enn tre ganger så langt. Planetene kretser begge i samme retning – mot klokken – rundt solen.

Merkur retrograd – jorden, Merkur og solen
© Malene Vinther & Shutterstock

Merkur «går til venstre» det meste av tiden

Sett fra jorden ser Merkur ut til å «vandre» fra høyre mot venstre på himmelen det meste av tiden, fordi den beveger seg rundt solen på bare 88 dager, mens jorden bruker 365 dager. Planeten ser ut til å fortsette i samme retning på himmelen i omtrent tre måneder, inntil den innhenter jorden.

Merkur retrograd – jorden, Merkur og solen
© Malene Vinther & Shutterstock

Merkur «snur» mens den suser forbi jorden

Merkur tar igjen jorden. Imens planeten passerer oss, vil det fra jorden se ut som om den skifter retning i forhold til sin normale vandring. Merkur passerer jorden på omtrent tre uker, og deretter vil den igjen se ut til å vandre fra høyre mot venstre i tre måneders tid.

Alle planeter i solsystemets er i retrograd

Retrograd er i virkeligheten ikke noe unikt fenomen.

Det gjelder alle fenomenet – for eksempel Mars med vel to års mellomrom – og jorden også kan være i retrograd i forhold til andre planeter.

Se hvordan Mars i retrograd utfoldet seg i 2020

Merkur i retrograd er for stjernekikkere stort sett umulig å observere direkte fordi solen alltid vil utgjøre et blendende bakteppe sett fra jorden.

Mars er derimot lettere å observere.

Mars i retrograd

Når jorden passerer Mars, avtegner naboplanetens bane seg som en loop på nattehimmelen.

© Socrates Linardos / Wikimedia Commons

Slik fikk Merkur retrograd et grumsete rykte

Retrogradfenomenet voldte de tidlige astronomene hodebry, og førte blant annet til at den greske vitenskapsmannen Ptolemaios fant opp sine komplekse blomsterformede planetbaner.

Etter at Kopernikus på 1500-tallet foreslo det heliosentriske verdensbildet, med solen som sentrum, har astronomer imidlertid visst at Merkur i retrograd bare er en illusjon.

Årsaken til at Merkurs bane får skylden for mye ulykke, er at retrogradfenomenet på 1700-tallet ble notert i bøndenes almanakker.

Uvær og ekstreme hendelser ble derfor kædet forbundet med perioder der Merkur var i retrograd.

Senere fant tolkningen vei inn i astrologien og avisenes horoskoper, som i dag anbefaler at ingen store beslutninger treffes de vel 60 dagene hvert år da Merkur er i retrograd.

Logikken er at Merkurs masse skulle trekke i kroppens væsker, slik at for eksempel nervebaner i hjernen blir forstyrret, slik månen trekker i tidevannet på jorden.

For å sette Merkurs påståtte virkning i perspektiv er planeten bare litt større enn månen, men er 80 millioner kilometer unna, mens månen er om lag 380 000 kilometer unna.

Sel om månen trekker i jordens tidevann, er tiltrekningskraften mellom en vektkloss på 100 kilo og et menneske 10 meter unna 100 ganger sterkere enn månens tiltrekningskraft.

Rent fysisk påvirker tyngdekraften fra solsystemets innerste planet altså ingenting målbart eller merkbart på jorden.

Merkur
© Shutterstock

Fakta om Merkur:

  • Planetene Merkur og Venus har ingen måner, i motsetning til de andre planetene. Alle de andre har minst en, og Jupiter har intet mindre enn 79 stykker.
  • Temperaturen på Merkur kan svinge fra –173 grader om natten til 427 om dagen. Planeten har nesten ingen atmosfære som kan beskytte mot kulde og varme.
  • Merkur beveger seg i 180 000 km/t i banen rundt sola. Det gjør planeten til den raskeste i solsystemet.