Underjordisk sjø på Mars kan huse liv

Ved hjelp av radarmålinger har astronomer blåst liv i tanken om liv på den røde planeten. 1,5 km under iskappen på sydpolen på Mars har de funnet en sjø som trolig består av flytende vann.

Helt siden de oppdaget Mars, har astronomer spekulert på om den røde planeten kan huse liv. Og nå nærmer de seg raskt en konklusjon.

I 2015 fant astronomer spor etter flytende vann på overflaten, og tidligere i år fant forskerne organiske molekyler, som kan være rester etter utdødd liv.

Nå har en gruppe forskere offentliggjort enda et funn som styrker teorien om liv: En og en halv kilometer under sydpolen på Mars har de gjort funn som peker mot en 20 kilometer bred sjø av flytende vann.

Radar avslørte sjøen

Det sensasjonelle funnet er gjort av Mars Express-sonden til Esa. Den har blant annet en radar, og det er data fra denne radaren som har avslørt sjøen.

Astronomer fra det italienske Instituto Nazionale di Astrofisica (INAF) har sendt 29 radarpulser mot området. Refleksjonene fra undergrunnen er nesten identiske med refleksjonene fra underjordiske sjøer under Grønland og Antarktis.

Og det tolker den italienske forskergruppen som bevis på at Mars-sjøen består av flytende vann.

Vann på Mars

Radarsignalene sonden fanget opp. Vannet er markert med blått.

© ESA/INAF/Davide Coero Bora

Vannet er ekstremt salt

Funnet er likevel også forbundet med usikkerhet: Astronomene mener at temperaturen i området det gjelder, er på –68 °C.

Lignende underjordiske sjøer på jorda kan ha temperaturer på –60 °C og likevel ha flytende vann. Det skyldes at det enorme trykket fra iskappen oppå senker frysepunktet til vannet.

På jorda består disse sjøene av ferskvann. Men siden temperaturen i Mars-sjøen er lavere enn i de jordiske, mener forskerne at vannet i den er ekstremt salt.

Salt senker frysepunktet til vann, og Mars er rik på blant annet magnesium-, kalk- og natriumsalter.

Sjø kan huse liv

På jorda har geologer flere ganger boret seg ned til underjordiske sjøer flere kilometer under overflaten. Og hver gang har de – til sin store overraskelse – funnet liv i dypet.

Astronomene bak det nye funnet mener derfor at det også kan være liv i Mars-vannet, som er beskyttet fra den ugjestmilde atmosfæren og bombardementet av farlig stråling som overflaten er utsatt for.

Heller ikke det ekstremt salte vannet trenger å være til hinder for liv, men sannsynligvis betyr det at bare mikrobiologisk liv kan leve i sjøen.

Såkalte halobakterier lever for eksempel i mettet saltvann på jorda – altså i vann som inneholder 36 prosent salt, og som dermed ikke kan ta opp mer.

Samme type bakterier vil sannsynligvis kunne leve i Mars-sjøen.

Ny rover skal bore i overflaten

Neste skritt for astronomene blir å sende enda flere radadpulser mot området for å finne ut hvor dyp sjøen er, og om det er snakk om en isolert sjø, eller om den er forbundet med andre sjøer under planetoverflaten.

Men forskerne har det travelt. Mars Express har gått i bane om den nest nærmeste naboen vår siden desember 2003 og nærmer seg utløpsdatoen. Sonden går også snart tom for drivstoff.

Med dagens teknologi er det ikke realistisk å tro at vi i nær framtid skal bore oss ned til sjøen. Å bore 1,5 km ned er teknisk krevende på jorda, og uaktuelt på Mars i dag.

Etter planen lander ExoMars-roveren til Esa på planeten i 2020. Den har et bor som kan bore cirka to meter ned i Mars-overflaten.

Det er langt unna dybden på 1,5 km, der sjøen er, men kanskje nok til å avsløre om den røde planeten kan huse liv.