Små atomreaktorer skal forsyne Mars med strøm

Mangel på energi er et av de store problemene for en koloni på Mars. Nå tester Nasa atomreaktorer som vil løse problemet.

© NASA

Fem små atomreaktorer skal forvandle drømmen om en koloni på Mars til virkelighet.

Hver av dem kan produsere mellom én og ti kilowatt strøm gjennom minst ti år – og det er nok til å sørge for lys, varme og drift av teknisk utstyr for en koloni. En prototype av reaktoren Kilopower er nå klar til å bli testet langt ute i Nevadaørkenen.

Teknologien bygger på fisjonskraft, som også brukes i dagens atomkraftverk, der varmeenergien fra atomspaltning gjøres om til strøm.

Men atomkraftverk er store og kompliserte. Derfor har ingeniører på Nasas Glenn Research Center i Cleveland utviklet en fisjonsgenerator i en enklere versjon, med en selvregulerende, stabil kjernespaltning.

Generatoren er på størrelse med en søppelbøtte, og selve atomkjernen på størrelse med en kjøkkenrull. Teknologien til delene i reaktoren er nøye testet hver for seg, så forskerne har kommet langt i utviklingen av det lille kraftverket.

En kjerne av uran er hjertet i de atomreaktorene som skal gi energi til en marskoloni.

Fordelene ved atomreaktoren, sammenlignet med solceller, er at den er robust og uavhengig av omgivelsene. Det er viktig på Mars, der store områder ligger i mørke, og langvarige støvstormer skygger for sola.

En Mars-ekspedisjon utstyrt med Kilopower-reaktorer kan lande hvor som helst – også i de mørke områdene nord på planeten, der det kanskje er is. De områdene er interessante fordi isen kan forsyne en koloni med vann og inneholde spor av liv.

###

Radioaktivt stoff slipper løs varme i reaktor

En radioaktiv kjerne sender ut varme i en reaktor, der motorer gjør varmen om til strøm. Det lille kraftverket skal i framtiden forsyne en Mars-base.