NASA/JPL-CALTECH
Perseverance Marsissa

Perseverance har samlet inn sin første prøve fra Mars

For første gang har Mars-roveren Perseverance klart å ta en geologisk prøve og forsegle den i en liten sylinder.

Etter om lag et halvt år på vår røde naboplanet Mars har roveren Perseverance klart å ta en prøve fra planetens overflate og forsegle den i en liten titansylinder.

Prøven er boret ut av en stein og er den første i en lang rekke som roveren skal samle på sin ferd. Først om kanskje 10 år skal titansylinderne samles inn og hentes hjem til jorden som en del av en romferd som ikke er ferdig planlagt.

Da Mars-roveren hadde tatt steinprøven, kunne et kamera om bord bekrefte at det faktisk var noe i den seks centimeter lange titansylinderen før den ble forseglet og deponert til senere henting.

Perseverance, prøve, cylinder

Et kamera om bord bekreftet at det faktisk var materiale i sylinderen før den ble forseglet.

© NASA/JPL-Caltech/ASU

Ved den første prøveinnsamlingen avslørte kamerasjekker at sylinderen var tom, og at noe hadde gått galt i prosessen, men denne gangen har oppgaven altså lykkes, og nå har Perseverance 41 titansylindre igjen.

Innsamlingen av prøver og den senere analysen av Mars-materialet er en viktig del av Perseverance-roverens oppgaver og vil gi forskere et helt nytt innblikk i geologien og historien til Mars.