Den røde planeten er blå

Nye boreprøver tatt av NASA-roveren Curiosity viser at Mars bare er rød på overflaten, inni er den gråblå.

Blue dust on Mars

De siste fem månedene har NASA-roveren Curiosity kjørt rundt i skråningene på fjellet Aeolis Mons på Mars i et område kalt Pahrump Hills.

Der skal roveren samle inn materiale som kan forklare hvordan og hvorfor Mars for millioner av år siden skiftet fra våt til knusktørr.

Første spadetak i mulden på Mars resulterte imidlertid i en annen og litt uventet opplysning: Under overflaten er den røde planeten overhodet ikke er rød – men blå.

Overflaten på Mars ruster ifølge NASA

Den røde fargen på overflaten skyldes ifølge forskerne at jernet i fjellene på Mars reagerer med oksygen i luften og ruster.

Under overflaten er berget derimot beskyttet mot Mars-atmosfæren, og boreprøven var derfor gråblå.

Curiosity boret tre små hull i overflaten og oppdaget at det indre av Mars dessuten består av noen helt andre stoffer enn det øverste, røde laget.

Curiosity har sendt dette bildet hjem til Jorden. Det viser at selv om overflaten ser rød ut, er jorden gråblå under overflaten. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA: Mars er rik på grunnstoffet silisium

I årevis har forskere visst at Mars særlig består av silisium og oksygen, samt jern, magnesium, aluminium, kalsium og potassium.

Forskerne undersøkte det kjemiske innholdet i den nye prøven ved hjelp av Curiositys instrumenter, og innholdet av silisium i forhold til magnesium og aluminium var vesentlig høyere enn ventet.

I tiden som kommer skal prøvene trolig undersøkes i et laboratorium kalt the Sample Analysis at Mars (SAM) Instrument Suite, noe som gir forskere på Jorden muligheten til å undersøke prøvene ytterligere.

Test deg selv: Er du klar for Mars

NASA baner vei for Mars-ferd

Sporingen av grunnstoffer på Mars er blant annet viktig for fremtidens bemannede ferder der astronautene må utnytte materialer som finnes på stedet: