JPL-Caltech/NASA
moxie, nasa, perseverance, oksygen, co2, atmosfære, oksygenproduksjon, mars

Nasa har produsert oksygen på Mars

MOXIE-eksperimentet på Mars-roboten Perseverance har trukket oksygen ut av den tynne atmosfæren på den røde planeten. Det skal hjelpe framtidige astronauter på besøk.

  1. februar 2021 landet den hittil mest avanserte Mars-roboten i Jezerokrateret.

Om bord er en lang rekke banebrytende eksperimenter, men det kanskje viktigste er MOXIE, som skal undersøke mulighetene for å produsere oksygen på Mars.

Og eksperimentet er allerede en suksess. Nasa har produsert det første oksygenet på overflaten av den røde planeten.

Tynn luft består av karbondioksid

Å produsere oksygen på Mars er litt av en bragd. Mars-atmosfæren er 100 ganger så tynn som den på jorden og består nesten utelukkende av CO2 – karbondioksid – og derfor er det slett ikke et ideelt sted for mennesker.

Når vi en gang i framtiden besøker planeten, må vi ha med oksygen selv – både til å puste i og til forbrenne drivstoffet som skal bringe astronautene hjem igjen.

moxie, nasa, perseverance, oksygen, co2, atmosfære, oksygenproduksjon

MOXIE-eksperimentet sitter på Perseverance-roveren. Slik så det ut før avgang fra jorden.

© JPL-Caltech/NASA

Oksygenmaskin kopierer trær

MOXIEs metode for å hente oksygen ut av karbondioksid er inspirert av planter.

Elektrisitet spalter karbondioksid

Først komprimeres Mars-luften. Ved å tilføre strøm spalter man CO2 i kullos (CO) og et oksygenatom med to elektroner for mye – et oksidion.

Oksygenatomer tiltrekkes og lagres

Oksidioner har negativ ladning og trekkes derfor mot den positive siden av kretsløpet. På veien går det gjennom en barriere som kullosen ikke kan komme igjennom.

Atomer samler seg til oksygen

De to oksidionene møtes i den positive polen og slipper fire elektroner, som forlater systemet. Resultatet et vanlig oksygenmolekyl – O2.

Kan redusere mengden bagasje

Oksygenet astronautene og romskipene trenger, er tungt og tar mye plass. Derfor ville Nasa undersøke om de kunne produsere oksygen automatisk ved å dele karbondioksid i to: kullos og oksygen.

Den første testen viste at det er teknisk mulig. Etter to måneder på Mars hadde MOXIE produsert fem gram oksygen, som svarer til ti minutters forbruk for en astronaut.

I tiden som kommer, skal MOXIE forsøke å lage oksygen ni ganger til, på ulike tider av året og døgnet.

Framtidens oksygen er isen

De første virkelige oksygenmaskinene på Mars skal bruke samme metode som MOXIE, men i mye større skala.

På lang sikt vil det imidlertid være bedre å hente oksygenet i de store mengdene is forskerne mener finnes under Mars-overflaten. Isen inneholder nemlig både oksygen og hydrogen, som til sammen gir et effektivt rakettdrivstoff.