NASA
Curiosity-roveren ved Bagnold-klippene på Mars

Nasa har funnet organiske molekyler på Mars

En ny type studie har helt uventet avslørt organiske molekyler i Mars-støvet. Det inneholder de samme byggesteinene som danner grunnlaget for livet her på jorden.

De vidstrakte Bagnold-sanddynene som Mars-roveren Curiosity besteg i 2017, har i millioner av år blitt bombardert med kosmisk stråling som er så kraftig at den ifølge Nasas astronomer kan ha fjernet alle spor etter organisk materiale i det røde Mars-støvet.

Men da Nasa testet et av Curiositys instrumenter som bruker kjemikalier til å utvinne molekyler, ble de overrasket.

Det såkalte våte eksperimentet avslørte en rekke molekyler som kan stamme fra tidlig liv på planeten.

Rover Curiosity tar selfie på Mars
© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Curiosity

Roveren, som har seks hjul, ble sendt til Mars av den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa i 2011 og landet i Gale-krateret i mars 2012. Der skal den blant annet samle inn prøver for å bestemme innholdet av grunnstoffer.

Vekt: 899 kg (herav 75 kg vitenskapelig utstyr)
Lengde: 2,7 meter
Toppfart: 90 m/t

Vått kjemiforsøk avslører – kanskje – karbon og nitrogen på Mars

Curiositys tidligere leting etter liv har foregått ved å bore ned i stein, varme opp støvet og analysere de gassene som slipper ut i prosessen. Disse forsøkene har tidligere funnet spor etter liv på Mars.

De nye resultatene bruker en annen tilnærming, som kalles derivatisering.

Curiosity har tatt en liten prøve Mars-støv, silt den og blandet den med ulike kjemikalier. Så har blandingen blitt varmet opp i små rør og blitt målt med et massespektrometer.

Analysen har avslørt massen til molekyler i prøven, og dette har astronomene så sammenlignet med resultater fra forsøk på jorden.

Roveren Curiosity med jord fra Mars, som inneholder organiske molekyler

Nasa og roveren Curiosity har funnet organiske molekyler i denne prøven fra Bagnold-sanddynene på Mars.

© NASA

Sammenligningen viste at Mars-støvet fra sanddynene skjuler oppsiktsvekkende hemmeligheter:

  • Ammoniakk og andre forbindelser som inneholder nitrogen. Nettopp nitrogen er en viktig bestanddel i aminosyrer, som danner for eksempel proteiner og DNA og derfor ofte kalles livets byggesteiner.
  • Benzosyre, som blant annet inneholder karbon – livets mest grunnleggende byggekloss.
  • Fenol og kanskje fosforsyre. Fenol kan stamme fra hydrokarboner som metan. Fosforsyre kan stamme fra nedbrutt DNA, men syren kan også dannes av mineraler.

Utfordringen er at de kjemikaliene som forsøket bruker, også danner organiske forbindelser. Derfor kan ikke forskerne på nåværende tidspunkt bruke funnene som endelig bevis for liv på Mars.

Studien er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Astronomy.

Mars-molekyler kan stamme fra liv

Med de vellykkede prøveanalysene har astronomene fått ny kunnskap og nye verktøy som kan hjelpe Curiosity i jakten på liv på Mars.

VIDEO: Se Curiositys besøk ved Bagnold-sanddynene i panorama

Hvis Nasa finner liv på planeten, er det en indikasjon på at livsformer generelt ofte vil oppstå på planeter med vann på overflaten.

Med flere forsøk kan astronomene utelukke feilkilder og slå fast om Curiositys funn virkelig er rester av biologisk materiale.

Forskerne spår at den europeiske romorganisasjonens rover, Rosalind Franklin, vil kunne bruke resultatene til å snuse opp forekomsten av noen av de samme molekylene.

Rosalind Franklin-roveren letter etter planen fra Kasakhstan i september 2022 med kurs mot en leirholdig slette nord for ekvator på Mars.