Mars' atmosfære

NASA: Derfor mistet Mars sin atmosfære

På et stort anlagt pressemøte la NASA frem beviser for hvorfor Mars har en så tynn atmosfære.

Det finnes flytende vann på den røde planeten, og alle bildene fra sonder og målinger fra rovere tyder på at mengden av vann på planeten var langt større i solsystemets ungdom.

Mars har hatt atmosfære

Men hvis en planet skal holde på flytende vann, er det viktig med en tett atmosfære. Men det har ikke Mars, der er atmosfæren meget tynn. Ekspertene har derfor lenge lurt på hvorfor Mars mistet sin atmosfære.

På et stort anlagt pressemøte la NASA frem beviser som løser mysteriet: Solstormer blåste bort atmosfæren.

Den lille atmosfæren som er igjen på Mars, får solnedgangene til å virke blå.

På Jorden beskytter et sterkt magnetfelt planeten mot de elektronene og ionene solstormene spyr ut i rommet. En slik beskyttelse har ikke Mars, og derfor er planeten adskillig mer sårbar overfor skadelig stråling fra Solen.

Solstormer fortynner Mars' atmosfære

Det var marssonden MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) som gjorde oppdagelsen. Sonden har i godt og vel et år gått i kretsløp rundt den røde planeten og målt hvordan solvindene påvirker den. Resultatene viser at det er særlig de store soleksplosjonene som fortynner Mars’ atmosfære – ikke den konstante strålingen planeten er utsatt for.

Mars hadde engang et sterkere magnetfelt, men i takt med at planetens indre ble kjøligere, stanset planetens indre dynamo, som skapte magnetfeltet. NASAs forskere tror at dynamoen på Mars stanset for omkring 4,2 milliarder år siden.