Shutterstock
Mars rover Curiosity

Mysterium på Mars oppklart

Mars-kjøretøyet Curiosity fant en klump av det sjeldne kvartslignende mineralet tridymitt i Gale-krateret i 2016.

«Funnet av tridymitt i en stein i Gale-krateret er en av de mest overraskende oppdagelsene Curiosity har gjort i løpet av sin ti år lange oppdagelsesreise på Mars.»

Det sier Kirsten Siebach, en forsker i Nasas Mars-team, i en ny artikkel i tidsskriftet Earth and Planerary Science Letters.

Etter oppdagelsen i 2016 begynte Siebach og kollegene hennes å etterforske alle funn av tridymitt på jorden. Mineralet er først og fremst funnet i Tyskland, Italia og Frankrike og har en begrenset bruk i forbindelse med materiale til sandblåsing.

Etter grundige studier begynte en fornuftig teori å dukke opp.

Magma kan ha vært til stede under en vulkan på Mars og ha gjennomgått en delvis avkjølingsprosess som kalles fraksjonert krystallisering, og som blant annet gir konsentrert silisium som restprodukt. Under et utbrudd sprøytet vulkanen ut aske som inneholder silisium i Gale-krateret og omgivelsene. Asken ble etter hvert brutt ned, og til slutt ble de gjenværende mineralene skilt fra hverandre, blant annet tridymittklumpen som ble skilt ut av silisium.

Våtere og kanskje varmere

Denne hendelsen ville i tillegg ha frambrakt andre kjemiske forbindelser på Mars, blant annet aluminiumoksid – som også ble funnet i 2016.

Dersom det skjedde et slikt vulkanutbrudd, noe alt tyder på, må det ha funnet sted for tre milliarder år siden, på et tidspunkt da Mars var i ferd med å endre seg fra en våtere og kanskje varmere planet til den tørre og kalde verdenen den er nå.

Tridymit Mars

Den sjeldne tridymitten, som fikk forskerne i Nasa til å sperre opp øynene.

© NASA

Og undersøkelsen av triodymittfunnet tyder også på at Mars har hatt en mer kompleks og fascinerende geologisk historie enn man trodde før Mars-kjøretøyet Curiosity begynte oppdagelsesreisen sin.

Nasa sendte Curiosity for å undersøke Gale-krateret fordi romfartsorganisasjonen hadde en antagelse om at krateret var en elv for en milliard år siden.