Shutterstock

Mikrober fra jorda kan klare seg på Mars

Et internasjonalt eksperiment har nå bevist at mikroorganismer kan overleve i verdensrommet og på Mars. Det vellykkede eksperimentet tyder på at livet på jorda ikke nødvendigvis stammer herfra.

Et eksperiment på romstasjonen ISS tyder på at mikroskopisk liv kan trives på Mars.

Gjennom halvannet år har mikroorganismer klart å overleve forhold i verdensrommet som er minst like tøffe som miljøet på den røde planeten.

Organismer er overraskende hårdføre

Forskerne som står bak dette prosjektet, som kalles BIOMEX, plasserte flere hundre prøver med bakterier, alger og sopper i små beholdere som ble montert på utsiden av ISS.

Her ble de overlatt til seg selv de neste 18 månedene. De var ikke beskyttet mot den intense ultrafiolette strålingen og de voldsomme temperatursvingningene som oppstår når de plutselig går fra solsiden til skyggesiden av romstasjonen.

Hundrevis av beholdere med bakterier, alger og sopp har vært montert utenpå romstasjonen i 18 måneder. Noen av dem inneholdt kunstig Mars-støv (t.v.) og en Mars-lignende atmosfære.

© DLR

Noen av beholderne etterlignet miljøet på Mars enda mer ved å inneholde kunstig Mars-støv og en gassblanding som svarer til atmosfæren på Mars.

De senere studiene av beholderne har avslørt at mikroorganismene er overraskende hardføre, for hos de fleste artene var det noen individer som overlevde oppholdet i verdensrommet.

De sterkeste organismene var de såkalte arkebakteriene, som er en primitiv livsform som fantes på jorda allerede for 3,8 milliarder år siden.

Forskerne konkluderer med at hvis det finnes mikroskopisk liv på Mars, vil det trolig ligne på arkebakteriene.

Liv kan reise mellom planeter

Ifølge forskerne viser dette at mikroorganismer kan overleve i verdensrommet lenge nok til at det er mulig for dem å reise fra planet til planet.

Det innebærer at livet på jorda ikke nødvendigvis har oppstått her, men kan være brakt hit, for eksempel med meteoritter.