Hvor stammer rødfargen på Mars fra?

Når vi nå vet at Jorden og Mars opprinnelig ble dannet av samme type materiale, hvorfor er da Mars så rød når Jorden ikke er det?

Mars red colour

Jernoksid gjør Mars rød

Forskerne har lenge visst at Mars inneholder langt mer jernoksid på overflaten enn Jorden, og at det er dette stoffet som gir planeten den karakteristiske rustrøde fargen. Men hvorfor det er mer jernoksid på Mars når de to planetene ganske riktig er skapt av samme materiale, er et spørsmål vitenskapen først nå har funnet svar på.

For fire milliarder år siden ble de unge planetene Mars og Jorden utsatt for voldsomt bombardement av meteorer. Nedslagene smeltet planetenes overflater og forvandlet dem til hav av magma. Ettersom Jordens diameter er cirka dobbelt så stor som Mars’, ble trykket på det 1800 kilometer dype magmahavet mye større på Jorden her. Det økte trykket oppvarmet havet mer enn på Mars.

Jern ligger i Jordens kjerne

Forskere ved universitetet i Bayreuth har forsøkt å gjenskape forholdene fra den tiden, og de teoretiske modellene viser at på Jorden kom temperaturen opp i 3200 grader celsius, mens det på Mars ble bare cirka 2200 grader. Nettopp ved 3200 grader splittes jernoksid i jern og oksygen. På Jorden ble derfor de store mengdene jernoksid splittet i sine bestanddeler. I flytende form drev jernet mot Jordens kjerne, der det nå ligger innkapslet.

Det samme kunne ikke skje på Mars, og naboplanetens ytre lag består fortsatt av store mengder jernoksid – cirka 18 prosent, mens Jordens ytre lag består av bare 8 prosent.