Kevin Gill

Mars har vært en ringplanet – og det blir den igjen

Nye datamodeller viser at den røde planetens to måner har en dramatisk fortid. Den innerste, Phobos, er sannsynligvis skapt av støvet fra en ring for bare 200 millioner år siden.

Et forsøk på å forklare en av Mars-månenes bane har ført til en overraskende konklusjon: Mars har en fortid der måner har dannet og så senere knust, slik at den røde planeten i perioder har vært en ringplanet. Og antagelig vil den bli det igjen.

Forskere fra Purdue University og SETI-instituttet i USA skapte ulike datamodeller for å finne ut hvorfor den ytterste månen, Deimos, har en bane som heller med to grader i forhold til planetens ekvatorialplan.

Fortidsmåne var langt større

Den mest sannsynlige forklaringen er at månen på et tidspunkt har blitt påvirket av tyngdekraften fra en større måne, om lag 20 ganger tyngre enn Phobos, som langsomt er vandret utover. Det kan bare skje hvis den større månen selv har blitt påvirket av et ringsystem.

Marsmåner har en dramatisk fortid

Den indre Mars-månen, Phobos, er den siste i en rekke av måner som har blitt knust av tyngdekreftene og har dannet ringer til planeten.

© E. Tasker/JAXA

1. Ringer presser ut måner

For tre milliarder år siden hadde Mars ringer som påvirket to måner – en stor, indre måne og den ytre, Deimos. Påvirkningen ga Deimos den skjeve bane den fortsatt har i dag.

2. Ringene går i oppløsning

Ringene gikk senere i oppløsning da stoffet i dem ble trukket ned på Mars-overflaten av tyngdekraften. De to månene begynte nå begge å trekke innover mot planeten.

3. Den indre månen knuses

Etter hvert som den store, indre månen vandret innover, ble den påvirket mer og mer av tyngdekraften. Til slutt ble månen revet i stykker, og restene av den dannet en ny ring.

© E. Tasker/JAXA

4. Ringer samles til ny måne

Materialet i ringen samlet seg og dannet en ny måne. Historien gjentok seg, og etter flere generasjoner av skiftevis ringer og nye måner ble den nåværende indre månen Phobos skapt.

Derfor mener forskerne at Mars hadde ringer for tre milliarder år siden.

Senere ble materialet i ringene trukket ned på Mars-overflaten, og det fikk den større månen til å vandre innover igjen, inntil tyngdekraften fra Mars flådde den i stykker og dannet en ny ring – som igjen samlet seg til en ny måne.

Marsmånene ligner asteroider

De to Mars-månene, Phobos (øverst) og Deimos, er bare små knoller sammenlignet med jordens måne. Tyngdekraften er for liten til å gjøre dem kulerunde.

Phobos

Diameter: 26 km på det bredeste
Masse: 10,8 x 10^15 kg
Avstand til Mars: 9.377 km
Omløpstid: 0,32 marsdøgn

1

Deimos

Diameter: 16 km på det bredeste
Masse: 1,8 x 10^15 kg
Avstand til Mars: 23.436 km
Omløpstid: 1,26 marsdøgn

2
© NASA

Dermed har Mars flere ganger hatt skiftevis ring og måne, fram til den nåværende indre månen, Phobos, ble dannet.

Den vandrer også innover, så forskerne forventer at den blir revet i stykker om 30–50 millioner år, slik at Mars igjen blir en ringplanet.

I 2024 ankommer en japansk sonde til marsmånen Phobos. Prøver av den skal vise hvor gammel den er.

© NASA

Forskernes teori kan bli bekreftet i 2024, når den japanske romsonden MMX ankommer Phobos. Planen er at sonden skal ta prøver av overflaten, som blant annet kan vise hvor gammel månen er.

Ifølge teorien er det bare 200 millioner år siden den ble dannet, altså på et tidspunkt da dinosaurene hersket her på jorden.