Mars har solsystemets eldste vulkan

Meteorittfunn fra Mars avdekker solsystemets eldste vulkan.

En 2,4 milliarder år gammel meteoritt viser at Mars har vært vulkansk aktiv i to milliarder år.

© MOHAMMED HEMANI

En analyse av en sjelden meteoritt avslører at Mars har en vulkan som har vært kontinuerlig aktiv i omkring to milliarder år. Dermed kan den kåres til solsystemets lengstlevende vulkan.

Geologer har analysert sammensetningen av isotoper i en 200 gram tung Mars-meteoritt som ble funnet i Algerie i 2012.

Den ble slynget ut i rommet etter et asteroidenedslag i en vulkan eller på en lava slette på Mars for om lag én million år siden. Senere dumpet den ned på jorda.

Aldersspenn avslører rekordvulkan

I alt har forskerne funnet elleve meteoritter med samme kjemiske signatur, noe som tyder på at de stammer fra samme Mars-vulkan.

Den yngste av de andre meteorittene er bare 327 millioner år gammel, mens meteoritten fra Algerie er 2,4 milliarder år gammel.

Det gir et aldersspenn på omkring to milliarder år – og minst to milliarder år med vulkansk aktivitet på Mars.