GSFC/SVS/NASA

Mars har skjulte sjøer av flytende vann

Radarmålinger bekrefter teorien om at det finnes lommer av flytende vann under isen på sørpolen til Mars. De skjulte sjøene er et mulig levested for hardføre mikrober.

Romsonden Mars Express har endelig funnet det astronomene har lett etter i tiår. Radarmålinger fra sonden tyder på at det under isen på sørpolen på Mars er flytende vann.

Målingene har blitt analysert av forskere fra National Institute of Astrophysics i Italia, og de er ikke i tvil om funnet.

Målinger avslører fire sjøer

Allerede i 2018 fant de ved å studere 29 radarmålinger spor etter at det kunne gjemme seg en lomme av flytende vann under isen. Resultatet vakte oppsikt, men ble samtidig møtt med skepsis av andre forskere.

Under isen på sørpolen til planeten ligger det lommer som sannsynligvis er fylt opp med flytende vann (blå områder). Det største er om lag 20 kilometer bred. Vannet er antagelig ekstremt salt, men eventuelt liv vil til gjengjeld være godt beskyttet mot stråling.

© Lauro et al./Nature Astronomy & ESA / G. Neukum (Freie Universität, Berlin)/Bill Dunford

Nå har de italienske forskerne foretatt enda grundigere analyser, som omfatter 134 målinger fra Mars Express. Resultatene viser at det ikke bare er én, men fire sjøer under isen.

Radar ser tvers gjennom isen

Målingene er foretatt med instrumentet MARSIS. Det sender ut radiobølger som blir reflektert av de ulike lagene i overflaten, og styrken av refleksjonene viser hva lagene sannsynligvis består av. Fra over en kilometers dybde er det så sterke refleksjoner at forskerne mener de bare kan komme fra vann.

© R.Orosei et al. 2018/Univ. Rome/ASI/NASA/ESA, ESA & Ken Ikeda Madsen

Radar avslører vann under isen

Med sin 40 meter lange antenne har Mars Express skannet iskappen på sørpolen på Mars.

Radiobølger viser et tverrsnitt av iskappen

Styrken av de radiobølgene som reflekteres fra isen, viser hvilke materialer som gjemmer seg i lagene. Det øverste laget består av ren is.

Lagene skifter mellom is og støv

Under den rene isoverflaten gjemmer det seg lag på lag av is og støv helt ned til 1,5 kilometers dybde.

Flytende vann lyser opp under isen

Det lyse båndet viser at radiobølger fra dette laget er veldig kraftige. Det tyder på at det består av vann.

Hvis det er vann under isen, må det enten være veldig salt for ikke å fryse til is, eller så må det motta varme fra bakken.

Hardført liv vil være godt beskyttet

Forskerne har regnet ut at temperaturen 1,5 kilometer under isen er omkring -68 °C. Eventuelt liv må dermed både tåle ekstreme kulde og en veldig høy saltkonsentrasjon. Til gjengjeld vil det være godt beskyttet mot den sterke kosmiske strålingen som Mars-overflaten er utsatt for.

Forskerne vil nå undersøke radarmålinger fra nordpolen til planeten for å se om det også her finnes tegn på flytende sjøer under isen.