Mars_solar system theme

Mars: Den røde planeten

Visste du at det høyeste fjellet i solsystemet finnes på planeten Mars? Fjellet heter Olympus Mons og hever seg hele 22 km over overflaten. Les flere fakta om Mars her.

Planeten Mars

Planeten Mars er den mest utforskede planeten i solsystemet, og forskerne mener den en gang har lignet Jorden.

Mars er en steinplanet som Jorden. I dag er Mars’ overflate tørr og støvete, men sondene og robotbilene som har utforsket planetens overflate siden 1970-årene, har funnet tegn på at det tidligere har vært flytende vann på Mars – til og med elver. Den gangen hadde Mars også en tykkere atmosfære og var i det hele tatt mer egnet som levested for liv slik vi kjenner det, enn i dag.

Mars er for liten til å holde på en atmosfære

Mars er så liten at gravitasjonen ikke kunne holde fast på atmosfæren, og den forsvant langsomt ut i rommet. Derfor er Mars i dag gold og øde, alt flytende vann på overflaten fordamper øyeblikkelig på grunn av det lave trykket, og overflaten herjes av stråling fra Solen, som er ødeleggende for liv.

Høye fjell og dype kløfter

Mars kalles også den røde planeten fordi støvet som dekker overflaten, har en rødlig farge. På Mars finnes solsystemets høyeste fjell, Olympus Mons, som er en slukket vulkan som hever seg 22 km over overflaten. I tillegg finnes også solsystemets største kløft, Valles Marineris, på Mars. Kløften er 4000 km lang, 200 km bred og 7 km dyp.

Planeten Mars
© Shutterstock

Finnes det vann på Mars?

Lenge har det vært enighet blant forskerne om at det for omkring tre milliarder år siden var store mengder flytende vann på Mars. Både i form av elver, sjøer og hav. De har samtidig vært enige om at alt vannet har vært samlet som is på planetens poler.

Bilder av planetens overflate, tatt av rovere og sonder, har vist mørke striper på planetens overflate – såkalte Recurring Slope Lineae. Lenge har stripene blitt mistenkt for å være skapt av vann.

Ved å bruke nyutviklede metoder til analyse av kjemiske stoffer har forskerne funnet hydrert salt på Mars, noe som bare kan eksistere hvis det har vært vann der. Vannet på Mars må være utrolig salt, ellers ville det fryse, siden temperaturen er minus 60 grader.

Er der liv på Mars?

Funnet av vann på Mars har stor betydning for oss mennesker. Vannet kan vise seg å være grobunn for primitivt liv på Mars, og dermed løse mysteriet om vi er alene i verdensrommet.

Og selv om overflaten av planeten herjes av stråling, er det den planeten i solsystemet som forskerne mener det er lettest å kolonisere. Vannet vil også gjøre det lettere for mennesker å bosette seg på Mars. For i jakten på en ny verden for menneskeheten, er den røde planeten en av de mest opplagte kandidatene.

Forskere arbeider derfor med planer for hvordan vi kan komme oss dit og få bygget en permanent base. Men ingen mennesker har satt sin fot på Mars.

Planeten Mars
© Shutterstock

Hvor lang tid tar det å fly til Mars?

Det vil om lag ta et halvt år å reise i Mars. Det kan ta lengre og kortere tid alt etter hvor langt Mars er fra jorda. Avstanden kan nemlig variere fra 399 til 55 millioner kilometer.

Forklaringen er at planetene beveger seg i ulike baner. Når et romfartøy skal sendes til Mars, er det viktig å gjøre det når de er nærmest hverandre.

En reise til Mars vil antagelig vare et sted mellom to og tre år avhengig av reiserute og hvor lang tid oppholdet skal vare.

Hvor mange måner har Mars?

Mars er oppkalt etter den romerske krigsguden, og de to månene har navnene Phobos og Deimos, som betyr redsel og skrekk.

Månene til Mars ble oppdaget i 1877, og det har vært et mysterium hvordan Mars endte opp med dem. En studie viser at månene er dannet av restene fra en stor kollisjon mellom Mars og en protoplanet. Vår egen måne ble dannet ved en lignende kollisjon.

Studien viser at Mars kolliderte med en protoplanet for 4-4,5 milliarder år siden. Restene derfra samlet seg i en ring rundt mars, der en måne som var større enn Phobos, ble dannet. Den er senere forsvunnet igjen.

Grunnen til at månen til Mars og jorda er så ulike, skyldes at planetene roterer i veldig ulik hastighet.

Denne forskjellen har resultert i at jorda har beholdt en stor måne, mens det rundt Mars ble et dusin mindre måner. Gradvis er de fleste månene rundt Mars falt ned på grunn av tidevannskrefter. Derfor har Mars nå bare de to månene Phobos og Deimos.

Månene til Mars
© Shutterstock

Hvorfor er Mars rød?

Den karakteristiske røde fargen skyldes at overflaten inneholder store mengder jernoksid. Mars består av om lag 18 prosent jernoksid, mens jordas ytre lag bare består av åtte prosent.

Mars og jorda ble for fire milliarder år siden utsatt for voldsomme bombardement av meteoritter. Nedslagene smeltet planetenes overflater, som ble forvandlet til magma. Ettersom jordas diameter er om lag det doble av Mars, ble trykket på de 1800 kilometerne dype magmahavene mye større på jorda, og havene ble derfor mer oppvarmet.

Forskere har vist at jorda nådde en temperatur på 3200 grader celsius, mens Mars bare nådde 2200 grader. Og nettopp ved 3200 grader spaltes jernoksid i jern og oksygen. På jorda ble de store mengdene av jernoksid splittet opp i oksygen og jern, som i flytende form drev mot jordas kjerne, der det nå ligger innkapslet.