Kjempe-Mars toner frem på himmelen

Når jorden tar igjen Mars i sin bane, venter det oss et spektakulært syn. Mars vil stå tindrende klart på himmelen og se enorm ut.

Mars tydelig

Om lag annethvert år tar jorden igjen Mars, slik at den røde planeten vil befinne seg så å si på direkte motsatt side av jorden i forhold til solen.

På det tidspunktet vil Mars og jorden være så nær hverandre som det er mulig.

Den 30. mai vil dette fenomenet finne sted, og Mars og jorden vil være ca. 76.000.000 km fra hverandre. Mars vil derfor være stå stor som den kan bli på himmelen.

Illustration: NASA/JPL-CALTECH

Slik kan du se Mars

Mars står ikke særlig høyt på himmelen i sommerhalvåret i Norden, og ved maksimal høyde vil planeten kun stå ca. tolv grader over horisonten.

Derfor er det en fordel å finne et høyt punkt hvor horisonten er fri hvis du vil se planeten.

Du vil kunne se Mars mellom ca. kl. 20.00 – 00.30 i retning av stjernebildet Skorpionen i sørlig retning.

Formørker ikke Mars

Jorden formørker ikke Mars fordi de to planetenes bane ikke ligger i samme plan, men er lett vinklet i forhold til hverandre.

Så vi sitter faktisk på orkesterplass for en praktframvisning av Mars sett fra sin beste side – fullt opplyst at solens spotlight.

Lyser som Jupiter

  1. mai vil Mars lyse nesten like sterkt som gasskjempen Jupiter, som er himmelens klareste planet etter Venus.

I tillegg til å være interessant for stjerneinteresserte amatører kan periodene hvor Mars er tett på jorden være gull for astronomene.

For på dette tidspunktet er det fordelaktig å planlegge observasjoner og oppdrag til Mars for å utnytte den korte avstanden.