Kan Mars få kunstig atmosfære?

Mars er en av de nære naboene våre i universet. Kan vi noensinne bo der?

Mars as earth

I teorien er det mulig å skape en kunstig atmosfære på Mars som er så tett at mennesker kan bo på planeten uten å bruke romdrakt. I praksis vil det imidlertid være en både kostbar og komplisert oppgave å gjøre Mars levelig, og prosjektet blir neppe realisert før om mange hundre år.

I dag er Mars en tørr ørken med en tynn karbondioksidatmosfære uten fritt oksygen. Trykket er 100 ganger lavere enn her, og tilsvarer det vi finner 30 000 meter oppe i jordatmosfæren. Skal Mars bli levelig, må først atmosfæren gjøres tettere og deretter få tilført fritt oksygen, slik at vi får puste. Det vi trenger for å få til dette, finnes faktisk allerede på Mars i form av is og fryst karbondioksid ved polene. Problemet blir å få varmet opp polene så mye at isen og karbondioksidet smelter.

Polene kan varmes opp på flere måter. Man kan sette store speil i bane rundt Mars, og disse kan konsentrere sollyset mot polene. En annen mulighet går ut på å strø noe mørkt ut over polene slik at de reflekterer mindre sollys. Når prosessen er kommet i gang, og atmosfæren er blitt tettere, øker det drivhuseffekten og dermed atmosfæreoppbyggingen.

Men økt tetthet er ikke nok – vi trenger oksygen. Det kan vi skape ved å så genmanipulerte planter som er flinke til å produsere oksygen og samtidig tåler det barske klimaet. Det forutsetter at det lar seg gjøre å dyrke planter på Mars, noe resultatene fra romsonden Phoenix tyder på at man kan. Men det vil nok i beste fall ta århundrer å skape en brukbar atmosfære på Mars. Og en blå Marsplanet med hav og sjøer må vi enda lenger inn i fremtiden for å finne.