Har Mars magnetiske poler som på Jorden?

Jorden har både en magnetisk sydpol og nordpol. Er Mars tilsvarende utstyrt?

Magnetfelter

Marsmangler magnetiske poler slik vi har dem på Jorden, der er det bare et meget svakt magnetfelt med en helt annen oppbygning. Jordens magnetfelt skapes dypt nede i Jorden i en slags dynamo. Feltet er et dipolfelt, altså et felt med en godt definert magnetisk nord- og sydpol. Mars har kanskje en gang hatt samme type magnetfelt, men dynamoen på Mars virket bare da Mars var en svært ung planet.

Magnetfelt er vanskelig å måle

De siste par milliarder årene har ikke dynamoen vært tilkoblet fordi Mars er en liten klode som ble avkjølt mye raskere enn Jorden. Det betyr likevel ikke at alle spor etter det opprinnelige magnetfeltet er borte. Steinen som dannet seg den gangen da dynamoen virket, ble nemlig svakt magnetiske. Men feltet som disse steinformasjonene danner, er omkring 3000 ganger svakere enn Jordens magnetfelt og altså vanskelig å måle.

Feltet fra de magnetiske steinene er ikke et enkelt dipolfelt, men mye mer uregelmessig. Fra romsonder i lav bane rundt Mars har det vært mulig å kartlegge fordelingen av de magnetiserte steinformasjonene, og resultatet er svært bemerkelsesverdig. De magnetiske steinforekomstene på Mars finnes i hovedsak på den sørlige halvkulen, mens hele den nordre delen av Mars er nesten uten magnetisk stein – og dermed uten magnetfelt.