Michael Daly/USU
Bakterie deinococcus radiodurans

Eldgamle spor av liv kan skjule seg under overflaten på Mars

Den røde planeten kan ha 280 millioner år gamle bakterier noen få meter under overflaten. Det antyder nye eksperimenter. Forskerne som står bak, advarer imidlertid om interplanetarisk bakterieforurensning.

Drømmen om å finne liv på Mars har kanskje kommet et skritt nærmere virkeligheten takket være en rekke eksperimenter med bakterier her på jorden.

I flere forsøk har forskere fra Northwestern University og Uniformed Services University i USA bombardert bakterier og sopper med stråling for å teste hvor lenge de kan overleve på Mars.

De oppsiktsvekkende resultatene er offentliggjort i tidsskriftet Astrobiology.

Bakterien deinococcus radiodurans kan, viser det seg, overleve flere hundre millioner år på vår røde nabo.

Bakteriens hardførhet har gitt den kjælenavnet «Conan the Bacterium» etter den fiktive helten Conan the Barbarian.

Harde levekår på Mars

Leveforholdene på Mars er mildest talt elendige. Planeten er helt tørr og gold, den har ikke noe magnetfelt, og atmosfæren er ekstremt tynn.

Derfor blir overflaten alltid utsatt for store mengder høyenergipartikler og ultrafiolette stråler som ville drepe de fleste organismer etter kort tid. Dessuten er gjennomsnittstemperaturen -63°C.

Imidlertid har Deinococcus radiodurans vist seg å tåle disse forholdene.

mars overflade perseverance

Overflaten på Mars er tørr og gold. Det er vanskelig å forestille seg at vann kan ha strømmet over denne ugjestfrie overflaten for over 2 milliarder år siden. Men under denne tørre overflaten kan det gjemme seg bakterier. Bildet her er tatt av Nasas rover Perseverance 8. juli 2021.

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Bombarderte bakterier

I forsøket sitt bombarderte forskerne seks typer bakterier og sopper med gammastråling og protoner som etterlignet forholdene på Mars. Deinococcus radiodurans viste seg å være mest hardfør.

Forskerne viste at Conan-bakterien kan tåle 140 000 gray, som er en måleenhet for absorbert stråledose, under Mars-forhold hvis den er tørket, frosset og begravet. Det er 28 000 ganger mer enn mennesker kan overleve.

Hvis Deinococcus radiodurans ble etterlatt på overflaten av naboplaneten vår, ville den dø i løpet av noen få timer. Men ligger den begravet bare 10 centimeter under overflaten, kan den overleve i 1,5 millioner år.

deinococcus radiodurans bakterie

Det er bakteriens genetikk som gjør den unik. Den kan nemlig reparere seg selv mens den utsettes for kraftig stråling.

© Michael Daly/USU

Forskerne presset bakterien enda mer, og resultatene viste at den kan overleve opptil 280 millioner år hvis den ligger under 10 meter Mars-jord.

Det er bakteriens genomiske struktur som gjør den så hardfør. Kromosomer og plasmider er forbundet med hverandre, noe som gjør den i stand til å reparere seg selv raskt under intens stråling.

Jakten på bakterier

De første jordprøvene fra Mars lander på jorden i 2033, og da vil forskerne være på utkikk etter eldgamle bakterier.

De to framtidige Mars-programmene ExoMars (ESA) og Mars Life Explorer (Nasa) vil ta med bor som kan hente ut materialer fra to meter under planetens overflate.

exomars insight bor

Både ExoMars-roveren og Mars Life Explorer-landeren tar med bor som kan trenge to meter ned under overflaten. Håpet er blant annet å finne eldgamle bakterier. Til venstre ser vi en illustrasjon av ExoMars, og til høyre InSight, begge med bor. Mars Life Explorer ser ut som InSight.

© ESA/NASA

Forskerne håper lignende bakterier kan ha overlevd under bakken på Mars.

Sjansen for å finne levende bakterier er imidlertid ganske liten siden det er mellom 2 og 2,5 milliarder år siden vannet forsvant fra overflaten på Mars.

Meteornedslag kan imidlertid ha gjort at bakterier har spredt seg på planeten og overlevd under bakken.

Forskerne kommer samtidig med en advarsel. Framtidige astronauter kan forurense Mars med bakterier fra jorden, og på samme måte kan de ta med Mars-bakterier tilbake til jorden.

Denne utvekslingen kjenner vi fortsatt ikke konsekvensene av. Derfor må vi være forsiktige når vi tar med prøver fra vår røde naboplanet.