Shutterstock

Cyanobakterier kan gjøre marsboere selvforsynte

Forskere har nå bevist at det er mulig å dyrke cyanobakterier utelukkende med de midlene som finnes på Mars. Dermed kan mikrobene bli det avgjørende livsgrunnlaget for en permanent Mars-base.

For første gang har forskere vist at cyanobakterier, også kalt blågrønnalger, kan overleve i et Mars-lignende miljø. Det åpner muligheter for at en Mars-koloni vil kunne klare seg selv uten forsyninger utenfra.

På jorden har cyanobakterier hatt enorm betydning. For 2,4 milliarder år siden forvandlet de atmosfæren vår da de via fotosyntese hevet oksygennivået og banet veien for alle organismer – også oss selv – som lever av oksygen.

I en bioreaktor (innsatt) vokser cyanobakterier (stort bilde) utelukkende med gasser og stoffer som finnes på Mars.

© ZARM/University of Bremen

Dessuten har cyanobakterier en enestående evne til å trekke nitrogen ut av luften og gjøre om den til organiske stoffer, og dermed kan de produsere biomasse nærmest overalt. Både oksygenet og biomassen er avgjørende for en kommende Mars-base.

Overlevde ved lavt trykk

I en rekke forsøk undersøkte forskere fra Universitetet i Bremen i Tyskland om det er mulig å dyrke cyanobakteriene i et Mars-lignende miljø. I en bioreaktor ble de utsatt for ulike blandinger av nitrogen og karbondioksid, som begge finnes i Mars-atmosfæren.

Forsøkene viste at de hardføre organismene kunne klare seg ved et trykk som bare er en tiendedel av det vi har på jorden og om lag ti ganger så høyt som på Mars. Luften i bioreaktoren inneholdt 96 prosent nitrogen og 4 prosent karbondioksid.

En langsiktig visjon er å få Mars til å ligne jorden ved såkalt terraforming. Her kan cyanobakterier spille en avgjørende rolle med sin hardførhet og oksygenproduksjon.

© Shutterstock

Det er nesten det omvendte forholdet av i Mars-atmosfæren, men forsøket viser at mikrobene kan dyrkes med de midlene som finnes på planeten.

På sikt er det kanskje mulig at tilpassede cyanobakterier kan forvandle Mars, som de en gang forvandlet jorden – og gjøre den røde planeten grønn og oksygenrik.